Flere får bostøtte

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som kjent la regjeringen fredag fram forslag til styrking av bostøtta med om lag en milliard kroner. Regelendringene betyr at om lag 50 000 flere vil nyte godt av ordningen i tillegg til de ca. 100 000 som i dag er omfattet. Samtidig fjernes en del av de gamle kravene som stengte en del

trengende ute fra ordningen. Med tanke på at bostøtten i dag utgjør ca. 2 000 kroner i måneden i gjennomsnitt, er utvidelsen gledelig nytt for folk med lav inntekt og høye boutgifter. Satsingen er en del av regjeringens kamp mot fattigdom og bør hilses velkommen.

Men det er likevel en bismak ved det hele. Ordningen vil innebære at vi får 50 000 flere klienter som er avhengig av offentlig støtte for å klare sine utgifter. For noen kan

ordningen virke som en fattigdomsfelle, siden de ved

høyere inntekter vil kunne miste eller få redusert støtten. Nå er imidlertid to tredjedeler av bostøttemottakere pensjonister. Og regjeringen lover at det gode trygdeoppgjøret ikke skal gi uønskete reduksjoner i støtten. Et plaster på såret til dem som lider av mangelen på et sosialt boligmarked.