Flere hundre kan få millionerstatning

Av 825 pasienter Sykehuset Telemark har utredet for løsemiddelskade, har bare 18 prosent fått sykdommen som diagnose. Resten av landets yrkesmedisinske avdelinger er mildt sagt opprørt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Jeg tror årsaken til at så få får diagnose løsemiddelskade fra Sykehuset Telemark ligger snublende nær det Dagbladet har skrevet om denne uka. Det dreier seg om feildiagnostisering, sier overlege Håkon Lasse Leira ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital.

Sykehuset Telemark HF opplyser at den omstridte psykologen, som Dagbladet har satt søkelys på denne uka, har deltatt i 825 løsemiddelutredninger fra 1995 til i dag. Psykologen har samarbeidet med sykehuset siden 1989, så det reelle antallet utredninger er enda høyere.

At bare 18 prosent av utredningene på yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark har endt i løsemiddeldiagnose, står i grell kontrast til landets øvrige yrkesmedisinske avdelinger.

 Haukeland universitetssykehus i Bergen opplyser at hele 50 prosent av deres utredninger gir diagnose løsemiddelskade.

  Ullevål universitetssykehus i Oslo opplyser at rundt 30 prosent får diagnosen hos dem.

 St. Olavs Hospital i Trondheim sier at mellom 30 og 40 prosent av pasientgruppa får diagnose.

Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser at de ikke har tilgjengelige tall.

Avslørte feil

-  Vi har fått en håndfull saker fra Telemark til ny vurdering her hos oss. I samtlige av disse sakene har vi endret diagnosen til løsemiddelskade. Det dreier seg ikke om panikkangst og skjulte depresjoner, sier Håkon Lasse Leira. Dagbladet kan dokumentere over 50 konkrete tilfeller av at Sykehuset Telemark har stilt gale, psykiske diagnoser på løsemiddelskadde. Etter at saken startet i Dagbladet tirsdag, er Arbeidsmiljøskaddes landsforening blitt kontaktet av 53 mennesker med liknende historier.

-  Her er det trolig så mange mennesker som har gått glipp av sine rettigheter at det kan være snakk om en erstatningssum i hundremillionersklassen, sier Leira til Dagbladet.

Kritiske

Avdeling for arbeidsmedisin på Ullevål universitetssykehus oppgir at rundt 30 prosent av dem som blir henvist med mulig løsemiddelskade, får en såkalt tentativ diagnose om skade.

-  At vesentlig færre får diagnose løsemiddelskade fra Sykehuset Telemark kan nok henge sammen med at de bruker en psykolog som synes å vektlegge mer det psykiske som primær årsak til pasientenes problemer. Vi på de andre yrkesmedisinske avdelingene i landet, vurderer muligens i større grad eventuelle psykiske funn til å være sekundære til løsemiddelskaden, sier avdelingsoverlege Finn Levy på Ullevål universitetssykehus.

-  Tid for gjennomgang

Også på Haukeland reagerer de på de sprikende tallene.-  Når Telemark stiller så mange færre løsemiddeldiagnoser enn oss andre, er tida moden for å ha en gjennomgang av dette. Derfor er det veldig positivt at dette blir gjort kjent for offentligheten, sier avdelingssjef Tor Aasen ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Klinikksjef Jostein Todal på Sykehuset Telemark sier at sykehuset avventer resultatet av tilsynssaken Helsetilsynet har åpnet mot dem, og at de vil forholde seg til det tilsynet kommer fram til.

FLENGENDE KRITIKK: Overlege Håkon Lasse Leira ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital mener Sykehuset Telemark gjentatte ganger har gitt løsemiddelskadde feilaktige, psykiske diagnoser.