Regjeringspartiene og nesten hele Sp sikret flertall for ny abortlov

- Flere kvinner må i nemnd

Regjeringspartiene stemte samlet for endringene i abortloven og fikk bred støtte i Senterpartiet. Mens KrF gleder seg, mener Ap at vedtaket er et tilbakesteg for norske kvinner.

UENIG: Ingvild Kjerkol er sterkt uenig i den nye abortloven og anklager statsminister Erna Solberg (H) for å ha forhandlet bort kvinners selvbestemmelse for å beholde regjeringsmakt. Video: Mariann Habbestad. Vis mer

- Vi sto ved løftet om at vi var et samlet lag i denne saken her, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet etter at den historiske avstemmingen om endringene i abortloven omsider er unnagjort.

- Vi er godt fornøyd med resultatet og mener dette er med å sikre en bedre abortlov enn den vi hadde, sier Grøvan.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol er grunnleggende uenig:

- Flere kvinner må møte i abortnemnd med denne loven enn den gamle. Det er et tilbakesteg for kvinners selvbestemmelse, som Erna forhandlet bort med åpent vindu for å beholde regjeringsmakt, sier hun til Dagbladet.

NY ABORTLOV: Jonas Gahr Støre uttaler at han frykter ytterligere innstramninger og sammenligner med USA. Hans Fredrik Grøvan sier til Dagbladet at han overhodet ikke er enig. Vis mer

Delt i Sp

I timevis diskuterte Stortinget de første innstrammingene i abortloven på 40 år, før det like over midnatt ble vedtatt en historisk innstramming i abortloven.

105 stemte for vedtaket, mens 64 stemte mot. Voteringsoversikten viser at alle regjeringspartienes representanter stemte for lovendringen, i tillegg til 17 av 19 representanter fra Senterpartiet.

Både partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad stemte på linje med regjeringen, mens to stemte imot, nemlig Åslaug Sem-Jacobsen fra Telemark og Siv Mossleth fra Nordland.

Senterpartiets gruppe var fristilt i voteringen, fordi partiet betrakter saken som et samvittighetsspørsmål.

To uavhengige representanter som begge tidligere har vært med i Frp, Ulf Leirstein og Ingelinn Lossius-Skjeie, stemte for lovforslaget. Lossius-Skjeie møtte for øvrig som vara for Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen, som i vinter var tydelig på at endringer i abortloven var uaktuelt for partiet hennes å godta.

Samtlige av representantene til Ap, SV, Rødt og MDG stemte som varslet imot lovendringen, som KrF fikk gjennomslag for på Granavolden.

- Overdriver ikke

Underveis i debatten ble Aps representanter og ikke minst partileder Jonas Gahr Støre anklaget for politisk overspill. Men Kjerkol avviser at det er en overdrivelse å vise til USA, slik Støre og flere gjorde, og hevde at dagens lovendring lett kan være et første steg på veien mot ytterligere innstramminger.

- KrF har levert et forslag om å grunnlovsfeste retten til liv. Hvilke konsekvenser det ville hatt for norsk abortlov, det aner vi. Det er krefter her, som ønsker seg mye lenger i en restriktiv retning enn det de fikk flertall for i dag, sier hun.

- Men KrF var et parti som dere ønsket å samarbeide med og i Senterpartiet som dere har sittet i regjering med, var det mange som stemte med regjeringen?

- Når man skal samarbeide er det bra med klare forutsetninger. Vår partileder har hele tiden sagt at abortloven er ikke til forhandling. Kvinners selvbestemmelse er ikke til forhandling, sier Kjerkol.

Full sal

Stortingets vedtak innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd.

Det skjedde uvanlig nok for fullsatt stortingssal, ettersom Ap på forhånd varslet at partiet ville stille fulltallig gruppe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok i sitt opplegg opp utviklingen i USA og sier til Dagbladet at han frykter at torsdagens innstramminger bare er et første steg på veien.

- Hvis vi løfter blikket, så ser vi at det fra høyresiden og fra religiøst hold i mange land gjøres framstøt for å innskrenke kvinners rettigheter og selvbestemmelse, sier Ap-lederen.

Kritisk Støre

Det var det ferske regjeringspartiet KrF som i regjeringsplattformen fikk gjennomslag for å stramme inn reglene for fosterreduksjon av friske flerlinger, på en måte som gjør at dette for framtida må avgjøres i nemnd.

Innstrammingene er de første siden loven om selvbestemt abort for 40 år siden. Men de behøver ikke å bli de siste, sier Støre.

- Ofte starter slike trender i USA. Der har flere delstater de siste månedene vedtatt totalforbud mot abort, selv ved voldtekt og incest. Det er et brudd på amerikansk lov, men meningen er å utfordre abortloven i høyesterett. Med Donald Trumps kandidater i flertall i høyesterett er det en reell mulighet for at den historiske amerikanske loven om selvbestemt abort kan bli utfordret.

- Men det er vel ingen partier som seriøst har tatt til orde for å forby abort ved voldtekt og incest i Norge?

- Nei, det er riktig. Og derfor avviser mange at USA er relevant. Men tendensen fra en ideologisk høyreside finner vi også igjen i norsk debatt.

Kamel-utspill

Da det hadde gått nærmere tre timer av debatten om de foreslåtte endringene i abortloven hadde bare én representant fra Venstre og ingen fra Fremskrittspartiet grepet ordet.

Det ble bemerket av Ap-nestleder Hadia Tajik:

- Har de mistet stemmen eller satt kamelen fast i halsen? spurte hun.

Etter nærmere tre og en halv times debatt, brøt Frps stortingsgruppe tausheten. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen grep ordet og sa at det var med undring han hadde fulgt «deler av debatten».

- Det er ikke sånn at abortloven er satt i spill. De justeringene som gjøres, er for mange av oss i Frp helt naturlige og forsvarlige endringer som imøtekommer noen etiske problemstillinger som i høyeste grad er relevante, sa han.