- Flere må eie

Statsråd Sylvia Brustad har ikke tro på å pøse på med rimelige utleieleiligheter for å avhjelpe bolignøden i pressområder. - Vi må heller gjøre flere i stand til å kjøpe sin egen bolig, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I gårsdagens Dagbladet kritiserte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunalminister Sylvia Brustad (A) for ikke å ha fulgt opp sine lovnader om å hjelpe unge og vanskeligstilte med rimelige boliger.

Men Brustad mener hun har gjort mye, og varsler at det kommer mer:

- Det bygges flere boliger i Norge enn på 10 år. Det bygges også flere utleieboliger, flere studentboliger og gis flere kjøpslån til vanskeligstilte enn noen gang før, sier hun, og viser til ferske byggestatistikk som viser en økning i igangsatte boliger på landsbasis på 20 prosent.

Flere får lån

Hun viser også til at Husbanken i år har gitt tilsagn om tilskudd til bygging av 732 utleieboliger, stort sett i Oslo, og at det nesten er en fordobling i forhold til i fjor.

Det er også gitt kjøpslån via Husbanken til unge og vanskeligstilte for 1615 boliger, som er en økning på 85 prosent. Videre bygges det nær 2000 studentboliger i Oslo.

- Men dette til tross: Det er svært vanskelig å få tak i en rimelig, leid leilighet i pressområder. Hva gjøres det for folk med dårlig råd?

- Vi ønsker at det bygges flere utleieboliger, men dette er en kommunal oppgave. Oslo kommunene kunne for eksempel bygget mange utleieleiligheter for de 650 millionene de har droppet å ta inn i eiendomsskatt. En skal også huske på at de fleste av de private eide utleieboligene er sokkelleiligheter og hybelleiligheter land og strand rundt som leies ut til fornuftige priser. Dette er et verdifullt bidrag.

Ikke statens oppgave

Å etablere et statlig utleieselskap, slik Karin Andersen vil, er ikke aktuelt, ifølge Brustad. Det har et bredt flertall på Stortinget sagt nei til. Erfaringene fra andre land, som Sverige og Danmark, er dårlige når det gjelder offentlig eide utleieboliger. Det skapes lettere gettoer. Dessuten har slike boliger har langt høyere drifts- og vedlikeholdskostnader enn eierboliger. Det at folk eier sin egen bolig bidrar også til mindre forskjeller på fattig og rik - en jevnere formuesfordeling, sier Brustad.

Hennes boligpolitikk er derfor å sette flere i stand til å kjøpe seg bolig. Hun mener låneordningene i Husbanken gir gode muligheter for dette, og at kommunene må være flinke nok til å bruke de rammene som er gitt. Det er penger nok, ifølge Brustad.

Hun varsler et forslag i forbindelse med statsbudsjettet til høsten om å endre avhendingsinstruksen for statlige tomter og eiendommer, slik at disse kan selges til under markedspris, og dermed bidra til rimelige boliger.