Flere om ansvaret

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det nye Rikshospitalet kommer til å åpne nesten et år seinere enn opprinnelig planlagt og blir 490 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Å bygge et stort, avansert sykehus er en av entreprenørfagets vanskeligste oppgaver. Det er et høyteknologisk hus som skal romme store mengder komplisert medisinsk utstyr i rivende utvikling. Sykehuset skal betjene et pasientgrunnlag i stadig endring, og med ulike forvaltningsnivåer og -organer som oppdragsgivere og regningsmottakere.
  • Det er åpenbart at Statsbygg ikke har holdt mål som byggherre. Samarbeidet med brukermiljøene på Rikshospitalet kan ikke ha fungert som det burde. Kvaliteten på entreprisene kan ikke ha vært gode nok. Og ikke minst må kontroll- og rapporteringsrutinene ha sviktet.
  • Det er grunn til å stille spørsmål om Statsbygg har kompetanse og organisasjon til å være byggherre for et slikt prosjekt. Men ansvaret for forsinkelsen og for den store budsjettsprekken ligger ikke hos Statsbygg alene. Så vel Stortinget som nåværende og tidligere regjeringer er medansvarlig for at det kom en ekstraregning på en halv milliard kroner til neste års statsbudsjett, to døgn etter at Stortinget har vedtatt budsjettet. Det er all grunn til å spørre når helseministeren fikk kjennskap til sprekken, før eller etter budsjettdebatten?
  • Stortingets vedtak om nytt Rikshospital var i sin tid et distrikts- og helsepolitisk kompromiss. Sosialminister Tove Veierød foreslo, og Stortinget vedtok, et mindre sykehus enn det fagmiljøene og planleggerne gikk inn for. Tre ganger i løpet av byggeperioden har Stortinget så vedtatt å utvide prosjektet. En slik klatting på et komplisert bygg øker selvsagt faren for forsinkelser og overskridelser.
  • Som Riksrevisjonen har påpekt, har det vært uklare ansvarslinjer og for mange kokker i ledelsen av prosjektet. Sosialdepartementet har hatt ansvar for Rikshospitalets planlegging og Arbeids- og administrasjonsdepartementet for Statsbygg. Men hvem har hatt det egentlige ansvaret for at framdrift og budsjett går etter planen?