Flere om ansvaret

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ifølge Stortingets første byggevedtak skulle det nye Rikshospitalet ha åpnet i midten av 1997. Siden den gang er åpningen blitt utsatt flere ganger. Når sykehuset omsider kommer i drift, trolig først etter årtusenskiftet, har det litt større kapasitet, en del større areal og har kostet dobbelt så mye som opprinnelig planlagt. Et vakkert sykehus som skal gi pasientene den mest avanserte behandling norsk helsevesen rår over, har en skandaløs fødselshistorie.
  • Å bygge et stort, høyteknologisk sykehus i stadig utvikling er helt på kanten av hva norske entreprenørmiljøer kan klare. Det er liten tvil om at Statsbygg ikke har holdt mål som byggherre. Premissleverandørene har vært Rikshospitalets sterke fagmiljøer, som sjelden gir seg før de får ting slik de vil. Hundrevis av leverandører og underleverandører har vært involvert. Denne prosessen har ikke Statsbygg hatt kompetanse og styringsrutiner til å takle, og ikke rapporterings- og kontrollrutiner til å lede.
  • Men ansvaret for forsinkelsene og kostnadssprekken må Statsbygg dele med de involverte regjeringer og disse igjen med Stortinget. Det nye Rikshospitalet ble unnfanget ved et helse- og distriktspolitisk kompromiss, og derfor vedtatt som et mindre sykehus enn hva det reelt var behov for. Fire ganger underveis har Stortinget vedtatt å utvide prosjektet, etter kostnadsoverslag og framdriftsplaner lagt fram av helseminis-trer og administrasjonsministrer. De stadige utvidelsene har gjort byggeprosjektet enda vanskeligere.
  • Nå vil et flertall på Stortinget nedsette en granskingskommisjon. Vi slutter oss til Jørgen Kosmo som ikke har noe imot en slik kommisjon, men som lar det skinne igjennom at han har liten tro på at den vil avdekke andre forhold eller annen ansvarssvikt enn hva Riksrevisjonen er i ferd med å gjøre. Riksrevisjonen har fulgt byggeprosessen og rapporterer løpende til Stortinget om økonomi, framdrift, styring og om Stortingets egne helsepolitiske intensjoner blir oppfylt. Stortinget har alle muligheter til å trekke sine konklusjoner på bakgrunn av Riksrevisjonens rapporter.