Flere på trygd og attføring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman sier at nedgangen i sykefraværet på 25 prosent i fjor har sammenheng med en økning i tallet på personer på trygd, rehabilitering og attføring.

Mens det i fjor var 12 000 færre som mottok sykepenger fra folketrygden enn året før, var det 7000 flere som havnet på rehabilitering, attføring eller som fikk tidsbegrenset uførestønad.

Dessuten økte tallet på dem som fikk varig uføretrygd eller avtalefestet pensjon med 2500 personer.

-  Nedgangen i antall sykmeldte ble altså i stor grad oppveid av en økning i antall personer på trygd, rehabilitering eller attføring, skriver Norman i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Norman, opplyser informasjonssjef Wenche Rasch i Arbeids- og Sosialdepartementet til NTB.