Flere rabatter

Norske bokkjøpere fikk i går nyheten om at fastprisen på bøker beholdes, men at det åpnes for flere rabatter enn det vi har i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det ble klart etter at bokhandlerne og forleggerne i går ble enige om hovedlinjene i en ny bransjeavtale for bøker. Dermed vil prisene på bøker fortsatt lige på et høyere nivå enn det hadde gjort med en fripris. Det plager ikke de bokkjøperne Dagbladet møtte i går:

- Jeg synes det er helt greit at de nye bøkene koster det de gjør i dag, sier Christian Mønnich på Tanum. Han påpeker at prisen på pocketbøker unasett ligger på et lavt nivå.

- Jeg venter som regel med å kjøpe til bøkene kommer i paperback. Helt nye bøker kjøper jeg bare hvis det er noe jeg følger spesielt med på.

Hva innebærer ny bransjeavtale?

  • Fortsatt fastpris på skjønnlitteratur, faglitteratur og sakprosa. Perioden med fastpris gjelder utgivelsesåret og fram til 1. mai året etter. (Med en innlagt mulighet til å forlenge.)
  • Det kan gis en rabatt på inntil 12,5 prosent på ny skjønnlitteratur og sakprosa. Rabattmuligheten gjelder alle salgskanaler.
  • Bokhandlene har ikke lenger enerett på salg av skolebøker og skolebøkene unntas fra fastprisordningen. Lærebøker til universitet og høyskoler vil fortsatt ha fastpris.
  • Partene forhandler fortsatt om en overgangsordning for skolebøkene, slik at distriktsbokhandlene får tid til å omstille seg. Partene ber også om en forlengelse av gjeldende bransjeavtale for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

  • Les Hege Duckerts kommentar

Innefor regjeringens regler

Forleggerne og bokhandlerne har fulgt de rammene for en avtale regjeringen la fram i forrige uke.

- Vi har tatt rimelig hensyn til de signalene statsrådene Morten A. Meyer og Valgerd Svarstad Haugland har gitt, sier formann i Forleggerforeningen Bjørn Smith-Simonsen.

- I tillegg tar vi høyde for at Meyer og Haugland også mente at lærebøker for universitet og høyskoler skal ha fastpris. Det myndighetene ikke klart har sagt skal dereguleres, ønsker vi fastpris på.

- Er du fornøyd med resultatet?

- Personlig er jeg av den oppfatning at det var uklokt å ta fra distriktbokhandelen monopolet på skolebøker og at det var uklokt å ta fra bokklubbene den særegne rabattmuligheten.

Ved å sette rabattgrensen på skjønnlitteratur og sakprosa til 12,5 prosent i alle salgskanaler, gjør partene det mulig for bokklubbene å selge bøker til samme pris som tidligere. Hvis porto- og administrasjonsgebyret (ca. 12,5 prosent av bokprisen) fjernes vil bokklubbbøkene kunne selges til samme pris som med 25 prosent rabatt.

Skuffet bokklubb

Direktør i De norske Bokklubbene Kristenn Einarsson er ikke særlig fornøyd med den nye avtalen.

- Det endte omtrent som kan kunne ane etter at regjeringen la fram sine føringer. Etter det forsøkte bokhandlene å presse rabattene så langt de kunne.

Einarsson synes 12,5 prosent er en lav rabatt og et dårlig tilbud for bokkjøperne.

- Vil dere fjerne porto- og administrasjonsgebyret på bokklubb-bøkene?

- Det kan jeg ikke svare på i dag. Vi må bruke litt tid på å utvikle hvordan vi vil gjøre dette, sier Einarsson.

- Skritt i riktig retnig

Direktør Sindre Guldvog i Cappelen er også bekymret for bokklubbenes framtid med den nye avtalen:

- Jeg er bekymret for om bokklubbene gis nok rom til å utnytte sin effektivitet som distribusjonskanal, da denne avtalen synes å legge unødvendige store begrensniger på bokklubbenes markedskraft.

Guldvog har markert seg som en tilhenger av fri bokpriser, og mener fortsatt at det er den eneste sikre veien til billigere bøker er fri konkurranse. Likevel er ser han den nye avtalen som et skritt i riktig retning.

- Vi er positive til en oppmyking av bransjeavtalen, og denne avtalen er sånn sett bedre enn den som gjelder i dag. Vi tror ellers at dette representerer en etappe på vei mot frie priser.

Avventer avtale

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland og moderniseringsminister Morten A. Meyer synes hovedlinjene i en ny bokavtale viser at partene beveger seg i riktig retning.

- Pressemeldingen er en bekreftelse på at partene har forstått innholdet i brevet fra Haugland og meg sist uke, sier Meyer. Han legger til at pressemeldingen ikke gir ikke grunnlag for et unntak fra gjeldende konkurranselovgivning, og at han avventer en fullstendig avtale.

I går ble bokandlerne enige med forleggerne om en ny bransjevatale for bøker. Det betyr at fastpirsen beholdes. - Jeg synes det er helt greit at bøker koster det de gjør i dag, sier bokkjøper Christian Mønnich på Tanum i Oslo.