Flere sex-overgrep avdekket i misjonen

BERGEN (Dagbladet): Et titalls ansatte i tre av landets største misjonsselskaper er omplassert, suspendert eller avskjediget etter beskyldninger om seksuelle overgrep.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En tidligere ansatt i Indremisjonsselskapet er tiltalt for sex-overgrep og venter på å få sin sak opp for domstolene i Midt-Norge. I løpet av mars avgjør statsadvokaten i Hordaland om det skal tas ut tiltale mot en tidligere predikant i Det Vestlandske Indremisjonsforbund (DVI).
  • Tre kvinner anmeldte den tidligere kjente og populære vekkelsespredikanten for voldtekt og seksuelle overgrep. Gro Skartveit, som i høst kom ut med boka «Ulvar i lammeflokken», var den første som anmeldte mannen. I boka beskriver hun hvordan emissæren utnyttet henne og to andre kvinner seksuelt. Eks-predikanten har i avhør nektet straffeskyld.

Toppen av isfjellet

- I løpet av halvannet år har jeg vært i kontakt med et 40-talls kvinner fra kristne miljøer som har fortalt om overgrep. Jeg er redd de tilfellene som hittil er avdekket, bare er toppen av isfjellet, sier Skartveit til Dagbladet.

I går kunne den kristne dagsavisen Dagen fortelle at fire mannlige medarbeidere enten er sluttet eller fjernet fra stillingene sine i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) etter sex-beskyldninger. De to nyeste sakene er ikke politianmeldt. Det viser seg at flere overgrep kan knyttes til samme person.

- Sjøl om noen av disse sakene trolig ikke kvalifiserer til straffeforfølging, vil vi ha egne etiske regler for hvordan ansatte og frivillige medarbeidere kan oppføre seg, sier formann i NLM, Johannes Samnøy til Dagbladet.

- En sunn utvikling de seinere år har ført til at ofrene i større grad våger å stå fram og blir møtt med en annen holdning enn for bare få år tilbake. Det er ikke til å legge skjul på at organisasjonene tidligere ikke taklet slike saker særlig godt. Samnøy opplyser at NLM tilbyr kvinnene faglig hjelp og samtalegrupper for å bearbeide sin opplevelser.

Både Indremisjonsselskapet og Det Vestlandske Indremisjonsforbund har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan de skal forholde seg i slike saker.

Skuffet

Gro Skartveit mener alle henvendelsene hun får fra kvinner tyder på at det fortsatt finnes store mørketall når det gjelder overgrep i kristne organisasjoner, og at det fortsatt er overgripere i systemet.

- Det er flott at holdningene til ofrene er i ferd med å endre seg i positiv retning, men jeg er skuffet over at misjonsselskapene i så liten grad informerer om omfanget av disse sakene.

- Det er tvingende nødvendig at lokalforeningene får kjennskap til det økende omfanget slik at vi får holdningsendringer også ute i distriktene der overgrepene skjer.

Skartveit er også opptatt av at overgripere ikke skal kunne søke seg videre i organisasjonen, og mener en bør kreve vandelsattest eller attester fra tidligere oppdragsgivere.