Flere store norske selskaper enn før mangler kvinner i toppledelsen

Partileder og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) er oppgitt over norske bedrifter som ikke skjønner at likestilling er bra for business.

OPPGITT: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er oppgitt over norske bedrifter. Her er hun fotografert i Akersgata i Oslo. Foto: NIna Hansen
OPPGITT: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er oppgitt over norske bedrifter. Her er hun fotografert i Akersgata i Oslo. Foto: NIna HansenVis mer

(Dagbladet): Hotellkongen Petter Stordalen tok et flammende oppgjør med menn som snakker ned kvinner i næringslivet, og advarte om at utviklingen gikk i gal retning for kvinner i lederposisjoner i svensk næringsliv.

En rapport fra Albrigthstiftelsen viser nemlig blant annet at antallet selskaper som ikke har kvinner i ledelsen økte i 2018 i Sverige - og at mannlige toppsjefer ofte rekrutterer mannlige toppsjefer.

- Vi vil ikke velges fordi vi er kvotert, sier noen. Sannheten er at det er menn som blir kvotert, har blitt kvotert, kommer til å bli kvotert, dersom vi ikke gjør noe med det, sa han i det svenske Expressen beskrev som en «svovelosende» tale.

Han advarte om at hvite, heterofile menn over 55 år, fortsatt styrer Norden.

Forskning viser at det også er negative utviklingstrekk blant de 200 største norske selskapene - selv om forskning viser en «liten, men positiv endring» for selskapene sett under ett.

Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.er andelen selskaper som helt mangler kvinner i topplederstillinger nemlig økt i 2018 sammenliknet med 2016, fra 17,5 prosent til 20 prosent.

Forskningen er en del av Cores såkalte topplederbarometer, som utarbeides på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I antall betyr det at 30 av de 200 selskapene som er undersøkt ikke har en eneste kvinne i toppen, og blant de største av disse er Lerøy, AF Gruppen, og Jotun, skal man tro barometeret.

- Absolutt noe vi bør se på

Det til tross for at andelen kvinner i toppledergruppene har økt fra 18 prosent i 2014 til 22 prosent i samme periode.

- Jeg tror ikke vi er inni en negativ trend, men det er absolutt noe vi bør se på over tid, sier forsker Mari Teigen.

Hun påpeker at det er små tall og en beskjeden endring så langt.

- Samtidig skulle man ha trodd at det ville gå andre veien, og i det perspektivet er det jo en litt skuffende utvikling. Hadde prosenten vært stabil ville det også vært noe annet enn vi kunne forvente, sier Teigen, som er leder for Core - Senter for likestillingsforskning til Dagbladet.

Mens det i dag er regler for at minst førti prosent av det underrepresenterte kjønn - som regel kvinner - skal sitte i styreverv i børsnoterte og offentlige selskaper, er det ingen tilsvarende regler for lederstillinger i det private.

- Jeg mener politikerne kan ha et tydelig press overfor næringslivet, og vise dem at dette er forventninger de har til dem, sier Teigen, som viser til at forskning tyder på at det fortsatt er bedriftsledere i store norske bedrifter som ikke er opptatt av kjønnsbalanse i det hele tatt.

Roser Stordalen

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) synes det er bra at Stordalen reiser debatt om spørsmålet om likestilling i lederposisjoner.

- Det er litt befriende at noen henger bjella på katten på denne måten, for det må gjøres noe med kultur og ledelse for å snu næringslivet på dette området. Vi har klart det innen politikken, men har fortsatt et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, sier Skei Grande.

- Er du skuffet over norsk næringsliv?

- Jeg er mer oppgitt over at de ikke skjønner at likestilling er bra for business. Jeg kommer til å henge på hver enkelt sektor for at de skal bli bedre. Jeg forventer at DNB har en plan framover. Jeg har også nylig hatt et møte med advokatbransjen om dette, og har sagt at vi tar et nytt møte om et år, sier hun.

Mannsdominans

Hun sikter til nyheten om mannsdominans i DNB Markets, og sier det er svært få kvinnelige partnere i advokatbransjen, til tross for at det er langt flere kvinner som utdanner seg til advokater i dag.

- Mener du at norske bedrifter skal kjønnskvotere kvinner inn i toppledergruppene sine?

- Jeg mener norske bedrifter må sørge for at de alltid må plukke de beste, og hvis norske bedrifter er så dumme at de tror at det bare da gjelder menn, da har vi et stort problem, sier hun.