Flere tusen dør av byluft

Biltrafikk og annen forurensning er skyld i flere tusen døsfall hvert år, ifølge en rapport fra Statens forurensningstilsyn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

2 200 mennesker dør og like mange utvikler lungesykdom på grunn av svevestøv hvert år, ifølge TV2-nyhetene.

Koster milliarder

Prosjektleder Audun Rosland i forurensningstilsynet sier til Dagsavisen at rapporten som tilsynet nå har kommet med om luftforurensning viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene av svevestøv trolig er langt større enn tidligere antatt. Forurensningen koster oss fra tre til 28 milliarder kroner hvert eneste år, og svevestøvet rammer ikke bare folk i Oslo og andre større byer.

Eksos, piggdekk og vedfyring

Økonom Knut Einar Rosendahl har skrevet svevestøv-rapporten for SFT.

- Tidligere trodde man at det fantes terskelverdier for hvor farlig forurensningen var, men de siste årene er man blitt mer usikker på dette, sier Rosendahl til Dagsavisen.

Nå ser det altså ut til at svevestøv er farlig selv i små konsentrasjoner. Eksos, bruk av piggdekk og vedfyring er blant utslippene som forurenser byluften.

Senker fartsgrensen

I Oslo er fartsgrensen i dag senket fra 80 kilometer i timen til 60 på innfartsveiene. Hvis dette éndags-tiltaket ikke er nok, kan fartsgrensen bli senket også etter klokka 18 i dag, ifølge TV2-nyhetene.

Avgift ikke nok

Rapporten fra SFT viser at avgiftene på piggdekkbruk og diesel på langt nær dekker helsekostnadene forurensningen fører til, skriver Dagsavisen. En piggdekkavgift på 1 000 kroner i sesongen oppveier ikke helsekostnader for bruk av slike dekk på mellom 2 500 og 7 000 i året.