Flere uføretrygdet uten AFP-tilbud

Dersom regjeringen og Stortinget fjerner muligheten for 62-åringer til å førtidspensjonere seg, vil enda flere ende på uføretrygd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier generalsekretær Terje Vigen i Den norske lægeforening.

- Mange opplever at AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) er en grei mulighet til å trekke seg tilbake fra yrkeslivet. Dersom de mister denne muligheten, står kanskje bare uføretrygd tilbake som et alternativ, sier Vigen til Dagbladet.

Mister muligheten

For trygderegnskapet må AFP være å foretrekke. Personer som førtidspensjonerer seg, mister muligheten til å opparbeide seg pensjonspoeng, mens uføretrygdede opparbeider seg pensjonspoeng fram til de fyller 67 år.

Terje Vigen er opptatt av den dobbeltkommunikasjonen som preger en del av trygdedebatten. På den ene siden sier arbeidsgiverorganisasjonene at det er nødvendig med «flere hender i arbeid». Samtidig er bedriftenes politikk å redusere arbeidsstokken.

- Hvor enkelt er det å få folk tilbake i arbeid når det faktisk ikke er plass til dem? spør han.

Vigen sier samtidig at det høye antallet uføretrygdede (vel 300000 ved årsskiftet, noe som utgjør 12,5 prosent av arbeidsstyrken) ikke gir noen eksakt indikasjon på helsetilstanden i Norge.

- Verken sykefraværet eller uførepensjonen gjenspeiler de objektive kriterier for sykdom. Det er ikke samsvar mellom våre tradisjonelle mål på helse med det økte sykefraværet og antallet uføretrygdede. Alle disse menneskene har ikke så dårlig helse at de må forlate arbeidslivet. Når de likevel gjør det, er det et uttrykk for at vi har et regelverk og et arbeidsliv som setter målene for produksjonskapasitet så høyt at folk ikke strekker til, sier han.

Felles strategi

Her er det også snakk om at arbeidsgivere ikke er flinke nok til å finne jobber til mennesker med redusert arbeidsevne. Han tilbakeviser at norske leger er å klandre for tallet på uføretrygdede.

- Nei, det er trygdekontorene som innvilger uføretrygd. Legens oppgave er å beskrive pasientens medisinske tilstand og bakgrunn.

Vigen etterlyser en felles informasjonsstrategi fra myndighetene til både leger, arbeidsgivere og arbeidstakere om spørsmålene. Det er nødvendig med en grundig politisk drøfting av hva det offentlige kan bære av utgifter. Spørsmålet er i hvilken grad arbeidslivet kan tilpasse seg arbeidstakere som ikke har full arbeidsevne, sier han.