Flere vil spare mer etter pensjonsreformen

Hver fjerde nordmann tror at de vil spare mer når den nye pensjonsreformen trer i kraft fra neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||

25 prosent av de spurte i en undersøkelse foretatt for Vital Forsikring svarer at de tror en ny pensjonsordning i stor grad vil påvirke dem til å spare mer penger til egen pensjon.

- Det er ingen tvil om at det er stor usikkerhet rundt framtidige pensjonsutbetalinger, sier forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken til NTB.

Samme undersøkelse viser at tre av fire nordmenn ikke vet hvordan den nye pensjonsreformen vil påvirke deres pensjonsutbetalinger.

1.600 kroner

De spurte oppgir at de i snitt vil spare 1.600 kroner mer i måneden. Kvinner tror de vil spare 1.400 kroner mer, mens menn tror de vil spare 1.800 kroner mer. Ansatte i privat sektor viser større tro på egen vilje til sparing enn ansatte i offentlig sektor. Resultatet er ikke overraskende da ansatte i stat og kommune som regel har en bedre tjenestepensjonsordning enn privat ansatte.

Gjennomsnittsbeløpet trekkes også opp av de eldste i målingen. Folk i aldersgruppen 45 til 60 år svarer at de vil øke sin månedlige sparing med mer enn 2.000 kroner i måneden.

Folk under 30 år er ikke like opptatt av sin framtidige pensjon, og mener at pensjonsreformen i langt mindre grad vil påvirke dem til å spare mer. Undersøkelsen viser at det er i aldersgruppen 30 til 44 år en finner aller flest av dem som tror at pensjonsreformen vil føre til mer sparing til egen pensjon.

- Det er nok naturlig da alle i denne aldersgruppen blir berørt av den nye reformen, sier Dokk Holm.

Mer fleksibel

Den nye pensjonsreformen innføres fra 1. januar 2011. Endringene i folketrygden innebærer blant annet at de fleste over 62 år kan pensjonere seg. I perioden fram til man velger å slutte å jobbe kan arbeidstakerne både ta ut pensjon og jobbe. Tas pensjonen ut tidligere blir den årlige utbetalingen betydelig lavere enn om en venter til fylte 67 eller 70 år.

Et av hovedprinsippene i reformen er at det skal lønne seg å arbeide lenger og at alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening.

Alderspensjonen i folketrygden vil for de fleste utgjøre rundt 50 prosent av arbeidstakerens lønn. Ansatte i offentlig sektor har i tillegg en tjenestepensjonsordning som gir dem 66 prosent av lønnen i pensjon ved full opptjening.

Privat ansatte med ytelsesbasert tjenestepensjon eller høy innskuddspensjon vil også kunne oppnå pensjonsutbetalinger rundt 66 prosent av lønnen. Ansatte med bare obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i tillegg til folketrygden vil komme dårligere ut, da det er lave årlige innskudd.

(NTB)