Flertall for billige barnehager

Stortinget har flertall for billige barnehager. Eierne frykter færre plasser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiet går i likhet med SV og Fremskrittspartiet inn for en maksimalpris på 1.500 kroner for en barnehageplass. Dermed er det flertall i Stortinget for et pristak.

Pristak kan gi færre barnehager

Barnehageeierne frykter at innføring maksimalpris for barnehageplasser kan føre til færre plasser. De vil vente med å sette ned prisen til barnehagedekningen er blitt bedre.

Barnehageeierne har imidlertid liten tro på at staten blar opp så mange penger at det veier opp en redusert foreldrebetaling. Uten at tilstrekkelig med penger kommer på bordet, kan i første rekke private barnehager bli tvunget til å legge ned, med færre barnehageplasser som resultat.

- Jeg vil gjerne se de regnestykkene som skulle tilsi at man unngikk å få en reduksjon i antall plasser, sier direktør Gunnar Gussgard i Kommunenes Sentralforbund (KS) til NTB.

- Ødeleggende

Han mener det koster veldig mange penger å sette ned maksimalsatsene så lavt som 1.500 kroner og vil heller at pengene blir brukt til å skaffe flere barnehageplasser.

Lederen av Private Barnehagers Landsforening, Arild Olsen, mener at det vil bli vanskelig for staten å finne ut hvor store tilskuddene til hver enkelt barnehage skal være. Settes tilskuddene for lavt, er det kroken på døra for mange private barnehager.

- Det vi er redd for er at man ikke klarer å beregne hva en full kompensasjon er og bare innfører en maksimalpris. Det vil være helt ødeleggende for barnehagebransjen, sier Olsen til NTB.

Norske barnehager har høyst ulike driftskostnader, blant annet fordi husleie, tomtekostnader og lønn varierer mye mellom pressområder og distrikt. Hvis statlige driftstilskudd ikke gir full kompensasjon for kostnadsnivået, kan mange barnehager i pressområdene bli tvunget til å legge ned.

Dekker underskudd

Mens politikerne diskuterer å sette ned barnehageprisen, sitter de private barnehagene nå og vurderer hvor mye de må sette opp prisen med fra høsten. Lønnsoppgjøret er hovedårsaken til at foreldrebetalingen nå kan øke med 300 til 500 kroner.

Med en sentralt fastsatt foreldrebetaling, vil de private barnehagene som ikke fullt ut får dekket økte kostnader ha valget mellom å legge ned eller drive med underskudd. Siden de fleste av de private barnehagene i Norge er eid og drevet av foreldrene, blir det i praksis de som må dekke underskuddene.

- Man kan altså få en maksimalpris, men der foreldrene må betale underskuddet. Det betyr bare foreldrebetaling på en annen måte. Og hvis foreldrene ikke gjør det, så blir jo barnehagene borte, sier Olsen

Han håper derfor at politikerne venter med maksimalpris og heller styrker barnehagedekningen i Norge.

- Dette må ikke bli noe Norgesmesterskap i å overby hverandre. Hovedutfordringen er å skaffe nye barnehageplasser og at de barnehagene som finnes overlever, sier Arild Olsen.

NTB