Flertall for forbud mot kloning av mennesker

Stortingsflertallet går inn for å forby kloning av mennesker. Et mindretall, Fremskrittspartiets representanter, vil at det skal være tillatt å dele befruktede egg i forbindelse med prøverørsbehandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ettermiddag avga Stortingets sosialkomite sin innstilling til lovforslaget om forbud mot bruk av teknikker for å framstille arvemessige like individer. Ikke overraskende stilte et bredt flertall seg bak forslaget. Allerede i mars i fjor ba Stortinget regjeringen om å foreslå lovendringer som forbyr forsøk med kloning av dyr og høyerestående organismer.

  - Jeg er glad lovforslaget får så bred politisk oppslutning, og jeg tror dette forbudet er i overenstemmelse med folks oppfatning av hva som er rett og galt når det gjelder tukling med menneskeliv, sier saksordfører Are Næss (KrF).

Befruktede egg

Fremskrittspartiets medlemmer i sosialkomiteen støtter et forbud mot overføring av cellekjerner, men mener forbudet ikke skal omfatte befruktede egg i forbindelse med prøverørsbehandling .

 Enkelte eksperter ved Det medisinske fakultet har sagt at deling av et befruktet egg må kunne tillates i sjeldne situasjoner.

 For eksempel der det i forbindelse med kunstig befruktning bare er ett eller få befruktede egg som kan benyttes, eller hvis det er viktige grunner til å unngå å hente ut egg fra kvinnen flere ganger.