Flertall støtter etableringsstopp for kjøpesentre

- Det bør innføres midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Dette er konklusjonen til et stort flertall av dem som har svart på Miljøverndepartementets høringsnotat om etableringsstopp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hovedinntrykket er at et stort flertall, 70-80 prosent av høringsinstansene, i ulik grad støtter forslaget om midlertidig etableringsstopp, sa avdelingsdirektør Wilhelm Torheim i Miljøverndepartementet da han presenterte resultatet på en konferanse i Oslo fredag.

I alt har det kommet inn knapt 80 uttalelser, nesten 50 fra kommuner og fylkeskommuner, vel 20 fra statlige myndigheter og resten fra utbyggere, næringen selv og ulike organisasjoner.

De rundt 10 prosent som er negative til etableringsstopp, er i hovedsak utbyggere, handelsnæringen, inkludert Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, en fylkeskommune, tre kommuner, Norges Huseierforbund og Konkurransetilsynet.

Begrunnelsen er at det ikke er behov for et slikt inngrep fordi dagens lovverk er godt nok, uønsket statlig overstyring av kommunene, lengre og mer kostbar saksbehanding og uheldig konkurransevridning til fordel for dem som allerede er etablert.

Både Arbeiderparti-regjeringen og den nåværende regjeringen har foreslåttt etableringsstopp. Stortinget ba regjeringen vurdere etableringsstopp for nye kjøpesentre i 3-5 år. Like før jul fulgte regjeringen opp Stortingets anmodning ved å sende et forslag om midlertidig etableringsstopp ut på høring.

(NTB)