Flertallet sier nei til 6-timersdagen

Undersøkelser viser at et klart flertall heller vil ha lengre sammenhengende fri, enn kortere arbeidsdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  6-timersdagen er ikke noe generelt folkekrav. Det finnes ikke én løsning på tidsklemma. Folk vil ha forskjellige løsninger ut fra sine behov, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen.

Sammen med kollega Dag Olberg ved FAFO har hun forsket på arbeidstid i en årrekke. Hun reagerer på at debatten om tidsklemma og mulige arbeidstidsreformer blir unyansert og framstår som et slagsmål for eller imot 6-timersdag.

Sammenhengende fri

Da LO og NHO forhandlet om å innføre den femte ferieuka, kartla man hvilken type arbeidstidsreduksjon norske arbeidstakere ønsket seg. Da viste det seg at det tidsgodet flest ønsket seg er «blokkfritid», altså sammenhengende friperioder.

Arbeidstakere med barn under 12 år ønsker i noe større grad enn andre å jobbe kortere dager. Men også blant disse er det først og fremst å spare opp fritida til hele fridager eller lengre ferie som er mest aktuelt.

-  Blant mødre med barn fra 0-6 år og som jobbet heltid, var det rundt halvparten som ønsket redusert arbeidstid. Det innebærer at det selv blant denne gruppa er om lag 50 prosent som ikke ønsker seg kortere arbeidstid, sier Nicolaisen.

Ønsker «blokkfritid»

En undersøkelse Opinion gjorde for NHO i 2002 viser at 62 prosent av de spurte ønsker såkalt «blokkfritid» framfor å jobbe kortere hver dag. Folk ble spurt om hvordan de ville ta ut ekstra fritid hvis arbeidsuka ble redusert fra 37,5 timer til 35 timer. 24 prosent svarte at det var «svært aktuelt» å jobbe en halv time kortere hver dag, mens 62 prosent sa de ønsket å «fortsette som før og spare ferie- og fridager».

Ellers fordelte svarene seg nokså likt på ulike alternativer. Noen (23 prosent) ønsket å ta ut oppsamlet redusert arbeidstid hver fredag. Andre (21 prosent) ville ha fire dagers uke. Atter andre (18 prosent) ønsket å spare opp til tidligere pensjonsalder, og 17 prosent ville spare opp for å jobbe deltid de siste åra i arbeidslivet.

-  Undersøkelsen viser at en arbeidstidsreduksjon bør legges opp slik at den tas ut ulikt for ulike grupper. Sånn sett har fornyelsesministeren omtalt dette på en klok måte ved å si at 6-timersdag skal prøves ut med ulike modeller, sier Nicolaisen.

-  Det er bedre å ta mange små vellykkede skritt framfor et stor, mislykket, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen.

VIL HA FRI I BOLKER: Folk vil heller ha redusert arbeidstid i form av lengre sammenhengende fritid og ferie enn som 6-timersdag, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen.