Flertallet støtter avvikling av pelsdyrnæringen

Et flertall av befolkningen er enige med regjeringen om at det er riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, ifølge en meningsmåling. 

Målingen er gjort av Sentio for Nationen. Den ble utført etter at Høyre, Frp og Venstre ble enige om å avvikle norsk pelsdyroppdrett i den nye regjeringserklæringen fra januar.

52 prosent av de spurte mener at det er riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, mens 38 prosent mener at det ikke er riktig. Resten svarer «vet ikke».

Resultatet er noenlunde det samme som i en tilsvarende måling Nationen gjorde i november 2016. Tallene viser imidlertid at gapet mellom by og land i synet på pelsdyroppdrett øker. Oslofolk og andre byfolk har blitt sterkere motstandere av pelsdyroppdrett, mens bygdefolkets motstand er redusert.

(NTB)