Flinkere jenter - slappe gutter

Kvinnelige studenter er i ferd med å seile ifra mannlige. Kvinnene tar eksamen raskere og sanker flere vekttall i løpet av året. Størst er forskjellen ved Universitetet i Bergen hvor kvinnene i fjor sikret seg ti prosent flere vekttall enn mennene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har lenge vært et problem at gutter blir hengende igjen på landsbygda mens jenter flytter og får seg utdannelse. Nå viser det seg at gutter som studerer også blir hengende etter.

Kvinnelige studenter er rett og slett mer effektive enn mannlige. De får med seg flere vekttall i løpet av et år.

Hvert fag gis et antall vekttall etter hvor omfattende det er. Målet er at hver student skal få med seg 20 vekttall i året. Begge kjønn ligger langt under dette, men kvinner er nærmere målet enn menn.

- Gutter er mer selvsikre enn jenter. Dette kan føre til at de bruker mindre tid på studiene, sier Fafo-forsker Lisbet Berg. Hun er en av landets fremste eksperter på studiegjennomføring.

Mer pliktoppfyllende

Det er ved Universitetet i Bergen (UiB) at forskjellen mellom kvinnelige og mannlige studenter var størst i fjor. Menn fikk med seg 10,78 vekttall i gjennomsnitt, kvinner 11,36.

Med 16 000 studenter blir det betydelige dimensjoner over en forskjell på ti prosent. Med kvinnelig effektivitet kunne mennene fått med seg 4200 ekstra vekttall i løpet av et år. Dette tilsvarer 35 hovedfagsutdannelser.

- Jenter er mer pliktoppfyllende enn gutter. Det er mindre sannsynlig at de trekker seg fra eksamen, sier Solveig Moldrheim, kvinnepolitisk ansvarlig for Norsk Studentunion (NSU) i Bergen. Denne forklaringen får støtte fra Berg.

Ingen racere

Ved universitetene i Oslo og Trondheim er kvinner to og seks prosent mer effektive enn menn. Gubbene mot strømmen finner vi ved Universitetet i Tromsø. Her har menn to prosents forsprang, viser tall fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
Verken kvinnelige eller mannlige studenter er noen racere. Få klarer å ta 20 vekttall i året. Studentene lurker av gårde i litt over halv fart. Dårligst stelt er det i Oslo hvor studentene fikk med seg 10,66 vekttal i snitt i fjor. Mest effektive studenter finner vi i Tromsø hvor de fikk med seg 12,25 vekttall.

- Vi har rett og slett ikke råd til å være heltidsstudenter. Mange studenter er nødt til å jobbe, påpeker leder av NSU, Anne Rygg. Hun er sterkt misfornøyd med støtten fra Lånekassen.

- Det er nok en del studenter som bør se nærmere på studievanene sine, mener studiedirektør Etelka Dahl.

Ingen har sett nærmere på karekterforskjeller mellom mannlige og kvinnelige studenter.