Fly er ingen forurensnings-versting

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dagbladet torsdag 27.september inviteres det til debatt om Statsminister Jens Stoltenbergs forslag om å innføre ytterligere skatt på flyreiser. Angivelig fordi luftfarten slipper ut så mye CO2.

Nå er det slik som Bellona leder Fredrik Hauge sier at luftfarten er ansvarlig for kun 2/3 % av det globale CO2 utslippet og at det er andre transportsystemer som er mye verre. T.eks skipsfart og tog. Togene som enkelte mener er fri for utslipp er også avhengig at det produseres energi. I Europa, til og med her i Norge som er nettoimportør av elektrisk kraft kommer energien fra forurensende kullkraft verk, forurensende gasskraftverk og atomkraftverk som vi ikke vil ha i Norge.

Nå er det slik at ingen har gjort mer for å endre både støy og utslipp av giftige gasser enn luftfarten. Siden begynnelsen av 1960 årene da Comet 4 trafikkerte internasjonale ruter har brennstoff forbruket blitt redusert med 70% pr flysete. (kilde: United Nation Enviromental Program).

I løpet av de neste 20 årene vil brennstoffforbruket bli redusert med ytterligere 15-20%.

Setekapasiteten i flyene kommer til å øke, dermed kan det hende at frekvensen mellom de mest trafikkerte knutepunktene går ned. Det vil føre til ytterligere lavere utslipp som langt på vei vil møte økningen i antall passasjerer som transporteres med fly.

Neste år går en B-747 jumbo jet i luften tanket med bio brennstoff. Det utvikles nye motorer som forurenser mindre og mindre.

Faren med Statsminister Jens Stoltenbergs forslag er at dersom man endrer reisebetingelsene for folk flest, slik at det blir for dyrt å reise med fly, kan man lett skape endrede betingelser for mange land som er avhengig av turisme. Ja, selv i vårt land med dårlige veier og liten jernbane dekning kan det skape store problemer for folks muligheter til å forflytte seg fra nord til syd, fra vest til øst.

Skulle vår statsministers forslag bli en realitet håper jeg at dette blir en internasjonal skatt slik at konkurranseforholdene blir like. Vi har allerede en miljøavgift på flyreiser i Norge. En ytterligere økning vil vanskeliggjøre t.eks SAS i å fornye sin flyflåte som består av mange gamle MD-80 fly som forurenser mye mer enn de Airbus og Boeing flyene som selskapet har anskaffet seg.

Jeg er av den oppfatning at det er viktig at næringen tjener så mye penger at de til enhver tid kan operere moderne fly. Det er viktig å ta hensyn til den teknologiske utvikling som finner sted i luftfarten.