Flyluksus til dobbel pris

Som eneste departementsråd flyr den mektigste embetsmannen i UD, Bjarne Lindstrøm, på første klasse «ved behov».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det koster staten det dobbelte av fullpris business-billett.

Dagbladet har fått kopi av Bjarne Lindstrøms reiseregninger til utlandet for 2004. Han hadde 11 tjenestereiser til utlandet. Fire av dem gikk til steder flyselskapene tilbyr første klasse. Lindstrøm benyttet seg av muligheten to ganger: til Sør-Afrika og Singapore. I 2003 reiste han på første klasse til Rio de Janeiro i Brasil.

Men UDs informasjonsrådgiver Eirik Bergesen opplyser at Lindstrøm helt siden han i 1996 ble øverste embetsmann i departementet, har hatt en avtale med statsråden om at han «reiser første klasse ved behov».  

For turen til Sør-Afrika i fjor førte det til at Lindstrøm belastet staten for en flybillett til 61 512 kroner. Til sammenlikning ville en fullprisbillett, også kalt business, kostet om lag 27 000 kroner.

 Turen til Brasil kostet 62 043 kroner. På fullpris ville regningen komme på om lag 30 000 kroner.

Sammenlikningen for Singapore er vanskeligere fordi Lindstrøm bare reiste første klasse én vei.

Mer av alt

Business er den normale reisemåten for travle tjenestereisende, fordi det gir høy komfort og full fleksibilitet til å endre avreisetid. Første klasse er for dem som vil ha enda bedre plass for beina, ytterligere mulighet for å jobbe og sove og et enda bredere utvalg av mat, drikke og underholdning.

Flyluksus til dobbel pris

Regjeringen har de siste åra hatt et økende fokus på å redusere statens reisekostnader.

Det førte blant annet til at tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman valgte lavprisselskapet Norwegian som hovedleverandør framfor SAS.

Forbud mot Concorde

I Statens personalhåndbok heter det at «Reisen skal foretas på (...) hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget, når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten».

I «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» er det ikke et forbud mot å fly første klasse, men siden prisen er så høy skal det «innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver for at 1. klasse kan benyttes dersom dette vil være hensiktsmessig for utførelse av oppdraget».

For øvrig er det bare én billett staten setter et absolutt forbud mot å dekke: «Fly av typen Concorde o.l.»

Få unntak

Moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) sier at han ikke kjenner til noen eksempler på at ansatte i staten flyr første klasse.

-  Første klasse kan bare forsvares i helt spesielle tilfeller. Det skal i så fall være en meget god begrunnelse og tillatelse skal innhentes av arbeidsgiver, sier Meyer.

Han vil ikke kommentere Lindstrøms reisevaner.

-  Det vil være uryddig av meg. Jeg har tillit til at hver enkelt statsråd er opptatt av forvaltningen av skattebetalernes penger, sier Meyer.

Ikke vanlig praksis

Dagbladet har spurt samtlige 17 departementsråder foruten Lindstrøm om de har reist på første klasse de siste åra. Ingen av dem har samme praksis som kollegaen i UD selv om flere av dem har et like omfattende reiseprogram.

Dagbladet har i én måned prøvd å få utfyllende svar på en rekke spørsmål knyttet til utenriksråd Bjarne Lindstrøms reisevaner. Det har ikke vært enkelt. Den mektige byråkraten har fra første dag gitt beskjed om at han ikke vil la seg intervjue.

Etter stadige utsettelser fra Lindstrøm ble det mandag gitt beskjed gjennom informasjonsrådgiver Eirik Bergesen at Dagbladets spørsmål til utenriksråden ville bli besvart i løpet av dagen. Det skjedde ikke. Da Lindstrøm i går morges var på vei til Bangkok, ventet Dagbladet på Gardermoen.

-  Bjarne Lindstrøm?-  ...

-  Hvorfor er det så vanskelig å svare på spørsmålene?-  Det vet jeg ikke. Det blir sendt på e-post, svarte Lindstrøm mens han raskt gikk mot utgangen.

Har godkjennelse

I en e-post fra Bergesen en halv time seinere bekreftes følgende:

«Utenriksråden reiser første klasse ved behov. Det vil si lange flyreiser kombinert med hektisk møteaktivitet og liten anledning til å samle overskudd.(...) Utenriksråden har godkjennelse fra utenriksministeren til å reise første klasse ved behov.»

Eirik Bergesen opplyser til Dagbladet at Lindstrøm har hatt en slik godkjennelse fra alle statsråder siden han ble utenriksråd i 1996. Bergesen bekrefter at Lindstrøm ikke trenger å be om tillatelse til å fly første klasse i hvert enkelt tilfelle. Det er en generell godkjennelse.

Thorbjørn Jagland (Ap) var utenriksminister fra mars 2000 til oktober 2001:

-  Jeg har aldri hørt om en slik avtale, sier Jagland til Dagbladet.

Ubesvart

De spørsmålene som ikke ble besvart av Lindstrøm i går, var blant annet disse:

-  Ingen andre dep.råder reiser første klasse. Hvorfor er det spesielt nødvendig for utenriksråden å bruke den dyreste reisemåten?

-  Mener utenriksråden at også andre med et hardt reiseprogram kan tillate seg å fly første klasse?

Eirik Bergesen opplyser at de heller ikke vil besvares seinere.

-  Utenriksråden føler nå at saken er kvittert ut.

TIL BANGKOK: Bjarne Lindstrøm benyttet seg av muligheten til å fly første klasse to ganger i fjor: til Sør-Afrika og Singapore. I går morges skulle han på tjenestereise til Bangkok - denne gangen ikke på første klasse.
TAUS: Lindstrøm hastet forbi Dagbladets reporter på Gardermoen i går.