BYGGEARBEIDER: Bygging av anleggsveier på Storheia, hvor det tradisjonelt har vært vinterbeite for rein. Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind DA.
BYGGEARBEIDER: Bygging av anleggsveier på Storheia, hvor det tradisjonelt har vært vinterbeite for rein. Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind DA.Vis mer

FN ber Norge stanse omstridt vindkraftutbygging

En gruppe reineiere har tatt opp kampen mot det enorme vindkraftprosjektet på Fosen i Trøndelag. Nå får de støtte fra FN – og MDG.

FNs rasediskrimineringskomité har bedt Norge om å stanse deler av utbyggingen i Europas største landbaserte vindkraftprosjekt, som er under oppføring på Fosen i Trøndelag.

- Dette er veldig gode nyheter, skriver Samerådets president Åsa Larsson Blind på Facebook.

Beslutningen kommer etter at Samerådet, på vegne av en gruppe sørsamiske reineiere, har klaget den norske stat inn for komiteen. De mener at utbyggingen griper så sterkt inn i reinbeiteområdene at tillatelsen til utbyggingen er i strid med menneskerettighetene.

- Jeg forventer nå at Norge så snart som mulig sørger for å stoppe de pågående byggearbeidene i påvente av at FNs menneskerettighetskomité har behandlet klagen vår og kommer med en endelig beslutning, skriver Larsson Blind.

- Vi trenger en avklaring

Reineierne på Fosen får også støtte fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm (MDG). Hun har sendt spørsmål i Stortinget der hun krever svar fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på om Norge vil respektere anmodningen.

- Vi trenger en avklaring på om Norge respekterer FNs beslutninger, også når det gjelder urfolks rettigheter. Vi ser nå at det er flere store utbygginger som havner i konflikt med disse rettighetene, sier Bastholm til Dagbladet, og legger til:

- Regjeringa må være veldig forsiktig nå for å ikke bli husket som en regjering som brøt samenes rettigheter i en rekke saker.

KART: Slik skal vindmøllene på Storheia bygges ut. Grafikk: Fosen Vind DA.
KART: Slik skal vindmøllene på Storheia bygges ut. Grafikk: Fosen Vind DA. Vis mer

FNs anmodning gjelder Storheia, der én av seks vindparker på Fosenhalvøya skal settes opp. Prosjektet skal kunne produsere strøm til 170 000 husstander når det står ferdig.

- Man skulle tro at MDG var for en slik storstilt utbygging av fornybar energi. Hvorfor går dere mot det i dette tilfellet?

- Norge som sådan har et kraftoverskudd. Vi trenger ikke å bygge ut når det er på bekostning av naturen og andre rettigheter. Vi er opptatte av at norsk kompetanse skal brukes, men det er ikke gitt for oss at alle anleggene må stå i Norge, sier Bastholm.

Reineier: - Reinen vil unngå området

Dagbladet har tidligere intervjuet Leif Arne Jåma, en av reineierne som blir berørt av utbyggingen i området hvor det har vært reindrift i minst 500 år.

- Vindmølleparken kommer i det beste vinterbeiteområdet vi har, og legger i praksis beslag på hele det området slik at det blir ubrukelig for oss. Parken betyr flere typer inngrep og forstyrrelser som gjør at 90 prosent av reinen vil unngå området, sier Jåma til Dagbladet, og viser til forskning fra Sverige på rein i vindparkområder.

Jåma og de andre reineierne på Sør-Fosen mener utbyggingen på Storheia vil bety at det ikke lenger blir nok tilgjengelig beite til å ha en rasjonell drift, og at noen av dem vil måtte legge ned. Derfor har de anmeldt staten for brudd på menneskerettighetene, som skal sikre kulturvern for urfolk.

Noe av kjernen i saken er reindriftens rolle som kulturbærer for sørsamisk språk og kultur. Det sørsamiske språket har status som alvorlig truet – mindre enn 1000 personer antas å snakke det.

Regjeringsadvokaten: - Ikke forpliktende

Selv om ikke alle rettsprosessene er i mål, har Fosen Vind DA fått tillatelse til å starte byggearbeidene. Byggingen av anlegget på Storheia startet i 2016, og er ventet å stå ferdig ved utgangen av 2019.

Innen 11. februar må Norge gi et svar på om man vil etterkomme anmodningen fra FN. Regjeringsadvokaten har imidlertid understreket at anmodningen fra FN ikke er bindende.

- En slik forføyning i norsk rett er man rettslig forpliktet å etterkomme, men ikke en slik anmodning fra en av FNs menneskerettskomiteer, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Adresseavisen.