MØTER MOTBØR: Finansminister Siv Jensen (Frp) ønske om å legge ned Etikkrådet får kritikk fra flere hold. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
MØTER MOTBØR: Finansminister Siv Jensen (Frp) ønske om å legge ned Etikkrådet får kritikk fra flere hold. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADETVis mer

FN-ekspert advarer mot å vrake oljefondets voktere

Det er en dårlig idé å legge ned rådet som kontrollerer oljefondets investeringer, mener Virginia Gomes fra FNs rettighetskomité.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg ser ingen grunn til å legge ned Etikkrådet. Det er Etikkrådet som vil sørge for oppmerksomhet omkring menneskerettsbrudd, sier hun til NTB.

Fredag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2013.

I forkant av fremleggelsen går diskusjonen høyt om hvordan regjeringen vil styre fondets aktivitet fremover.

Ett av de brennbare temaene er om Etikkrådet vil bli lagt ned.

I dag anbefaler rådet Finansdepartementet hvilke selskaper som bør kastes ut av oljefondet etter å ha brutt de etiske kjørereglene.

Mindre åpenhet? Virginia Gomes er kjent med rapporten fra det såkalte Strategirådet om ansvarlig investeringspraksis, som i fjor høst foreslo å legge ned Etikkrådet og flytte dette arbeidet til Norges Bank.

Ekspertutvalget argumenterer med at et slikt tiltak vil gjøre det enklere å nå målene om ansvarlige investeringer.

Men Gomes deler mange organisasjoners frykt for at det vil bli mindre åpenhet omkring oljefondets virksomhet hvis Etikkrådet legges ned.

- Hvilken fordel vil staten ha av dette, spør hun.

FN-eksperten frykter at mindre åpenhet vil kunne føre til mindre debatt om fondet og de menneskerettslige sidene ved investeringene.

- Man vil da kunne oppleve mangel på tillit fra offentligheten. Jeg ser derfor ingen grunn for Norge til å gå denne veien, sier hun.

Trenger flertall Organisasjonen Fremtiden i våre hender deler skepsisen og frykter at ti års arbeid for etikk i oljefondet kan bli lagt i grus hvis ekspertutvalgets forslag tas til følge.

«Samtidig som utvalget i realiteten foreslår å svekke åpenheten om hvordan enkeltselskaper følges opp, anbefaler det å flytte Etikkrådets arbeid til forvalterne som har ansvar for å maksimere profitt», skriver organisasjonen.

Også LO advarer mot å legge ned Etikkrådet og tror oljefondet da i større grad vil bli frikoblet fra politisk kontroll.

Sony Kapoor fra tenketanken Re-Define mener det bør opprettes et nytt kontrollorgan som er en del av Stortingets sekretariat og rapporterer direkte til Stortinget.

Selv om Høyre/Frp-regjeringen skulle ønske å legge ned Etikkrådet, har samarbeidspartiene KrF og Venstre begge gått mot dette.

Grønnere fond Miljøbevegelsen har også heftet seg ved regjeringens løfte om å gjøre oljefondet grønnere ved å investere mer i fornybar energi og bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.

Zero foreslår at regjeringen etablerer et eget mandat for fornybar energi. Miljøstiftelsen mener også det må åpnes for at det skal investeres i infrastruktur knyttet til produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Et annet element i debatten om et grønnere fond, er stortingsflertallets ønske om at en ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer i kull, gass og olje.

Oljefondet investerer nå i over 8.000 selskaper i 82 land. Fondet er i dag verdens største i sitt slag med en antatt markedsverdi på 5.125 milliarder kroner.

60 prosent av investeringene er gjort i aksjer, 35 prosent i rentepapirer og 5 prosent i eiendom.

(NTB)