FN: Mafia verre enn krig

Mafia og organisert kriminalitet er en større trussel mot oss enn krig. Det mener FN.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tokyo: Internasjonal, organisert kriminalitet er i dag en verre trussel mot alminnelige menneskers sikkerhet enn faren for krig. Verdenssamfunnet må trappe opp kampen mot menneskesmugling og datakrim, krever kriminologer.

Det er nytteløst for hvert enkelt land å forsøke å føre denne kampen på egen hånd. For den organiserte kriminaliteten er grensesprengende, i ordets egentlige form, framholdt deltakere på en konferanse i Tokyo denne uken.

- På sett og vis er situasjonen snudd opp ned. I den kalde krigens dager var de fleste mest av alt bekymret for en ny, global væpnet konflikt, altså for en tredje verdenskrig, sa FN-tjenestemannen Pino Arlacchi på denne konferansen.

Krim over landegrenser

- I dag er vi mer opptatt av etniske og religiøse konflikter innad i de enkelte stater. Men vi må også i større grad konsentrere oss om kriminaliteten i det enkelte land og på tvers av landegrensene, framholdt Arlacchi.

Pino Arlacchi er FNs assisterende generalsekretær for narkotikakontroll og forebygging av kriminalitet. Han var en av hovedinnlederne på den tre dager lange Tokyo-konferansen om politi- og juristarbeid i Asia/Stillehavsregionen.

- Ulikheter i de juridiske systemer, i lover og regelverk har til nå forhindret et samarbeid mellom myndighetene i de enkelte land, og gitt forbryterne et forsprang de utnytter for lettere å kunne drive sin virksomhet på tvers av landegrensene. Det verdenssamfunnet nå først og fremst trenger, er en grunnleggende enighet om å samordne kampen mot krim, sa Arlacchi.

Felles lovverk

Han mante alle verdens land til å ratifisere FN-konvensjonen mot såkalt transnasjonal organisert kriminalitet, som ble lagt fram i desember i fjor. Seremonien der konvensjonen ble undertegnet, var med tydelig symbolisme lagt til Palermo på Sicilia - en by som er beryktet som den italienske mafiaens arnested.

Traktaten og dens to tilleggsprotokoller, som retter seg mot salg av kvinner og barn til sexslaveri og mot smugling av flyktninger, ble utformet av en FN-komité i samråd med mer enn 120 land verden over. De tre dokumentene setter opp to hovedmålsettinger:

Den ene er en harmonisering av de enkelte lands lovverk, ved at juridiske ulikheter som hindrer en samordnet kamp mot kriminalitet skal fjernes. Den andre er å sette opp en felles standard som lovgiverne kan bruke, når de utformer nasjonale retningslinjer for kampen.

(NTB)