FN maner til kulturell frihet

Kulturell frihet er en forutsetning for utvikling og stabilitet i en stadig mer mangfoldig verden og bør være en menneskerett, fastslår FNs utviklingsprogram UNDP i årsrapporten for 2004.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvikling handler om menneskers valgfrihet, ikke bare økonomisk og sosialt, men også i forhold til å kunne leve ut sin kulturelle identitet uten å bli ekskludert eller diskriminert, heter det i rapporten.

Kravet om anerkjennelse og likebehandling på tvers av etniske, religiøse og språklige skillelinjer er en av de største utfordringene i forhold til internasjonal stabilitet og menneskelig utvikling i det 21- århundre, fastslår UNDP.

Ifølge rapporten er det nødvendig å innføre en tydelig og bevisst flerkulturell politikk, både for å beskytte enkeltindividets kulturelle frihet og for å hindre konflikter mellom etniske og kulturelt definert grupper.

UNDP peker på at innvandrere bør få mulighet til fullferdig statsborgerskap og samtidig beholde tilknytningen til hjemlandet.

Innvandringen til Vest-Europa og Nord-Amerika har de siste tiårene nådd nye høyder. Mer enn halvparten av innbyggerne i Toronto og Los Angeles og en firedel av Londons befolkning er innvandrere.

På verdensbasis har antall mennesker som bor utenfor sine fødeland vokst fra seks millioner i 1960 til 175 millioner i dag.

- Mange innvandrere ønsker å beholde sin kulturelle identitet, uten at dette hindrer dem i å utvikle lojalitet overfor deres nye land, skriver UNDP-rapportens hovedforfatter Sakiko Fukuda-Parr.

FNs utviklingsprogram mener videre at det er bedre å innlemme ekstremistiske og rasistiske bevegelser i demokratiske prosesser enn å stenge dem ute.

Demokratisk debatt og demokratiske verdier er de beste virkemidlene for å avvæpne slike grupper, heter det i UNDP-rapporten for 2004.

- Verden har de siste årene sett en stor vekst i antall ekstremistiske og rasistiske bevegelser som avviser alle andre kulturer og hevder at deres kultur er overlegen. De bruker gjerne voldelige midler for å påtvinge andres sin ideologi og skape «rene» samfunn.. Dette truer den politiske stabiliteten og skaper kløfter mellom ulike kulturelle grupper, mener UNDP.

- Fraværet av demokrati skaper grobunn for slike bevegelser. Hvis man derimot gir rom for disse bevegelsene innenfor demokratiets rammer, vil kilden til konflikt dempes, og demokratiet blir styrket, skriver lederen for UNDP, Mark Malloch Brown.

(NTB)