FN: Mulig med store CO2-kutt

BONN: Det er både teknologisk og økonomisk mulig å få til store reduksjoner i verdens CO2-utslipp de nærmeste tiårene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men politiske og sosiale hindringer, samt gammel vane, bremser innføringen av ny teknologi, sier FNs klimapanel.

Kyotoavtalen skader USAs økonomi, sier George Bush. Også andre land er på jakt etter smutthull og snarveier som kan gjøre det billigere å innfri forpliktelsene i avtalen.

Men det er fullt mulig å få til betydelige kutt i utslippene, uten at det behøver å ruinere noen, beroliger FNs klimapanel, som presenterte sin siste rapport under klimaforhandlingene i Bonn.

Har teknologien

Vi har allerede teknologien som skal til for å kutte så godt som alle CO2-utslipp fra energiproduksjon. Også i transportsektoren er det mulig med store utslippsreduksjoner, med de rette tiltakene for å fremme ny teknologi, konstaterer Jose Roberto Moreira fra FNs klimapanel.

De teknologisk framskrittene har vært betydelige, og har gått raskere enn ventet de siste årene. Ny teknologi, kombinert med andre tiltak, gjør det mulig å komme godt under dagens utslippsnivå i løpet av noen tiår, sier klimapanelet i sin rapport.

FNs klimapanel konstaterer at skogplanting, og redusert avskoging, kan binde opp betydelige mengder CO2, iallfall midlertidig. Men skogplanting er ikke en varig løsning på problemet, konstaterer klimapanelet.

Vinning og tap

Kostnadene ved å innfri Kyotoavtalens utslippskrav anslås til 0,2 til 2 prosent av industrilandenes bruttonasjonalprodukt. Dersom avtalen åpner for fri internasjonal handel med CO2-kvoter, blir kostnadene halvert.

På plussiden kommer de klimakatastrofene verden kanskje unngår. Disse har det til nå vært umulig å beregne, sier Terry Barker fra universitetet i Cambridge.

- Men vi kan beregne enkelte av sidevirkningene. Reduserte CO2-utslipp vil også redusere luftforurensningen. Den koster verden 0,5 til 2,5 prosent av det globale BNP i året, altså mer enn Kyotoavtalen vil koste, sier Barker.

For tidligere østblokkland kan Kyotoavtalen gi en betydelig økning i BNP, fordi de ha mye å tjene på mer effektiv bruk av energi, heter det i rapporten fra klimapanelet.

Taperne i et effektivt internasjonalt klimaregime er først og fremst tradisjonell kullindustri og til en viss grad oljeindustrien. Forbruket av kull og olje må reduseres, dersom CO2-utslippene skal ned.

Mottiltak

FNs klimapanel har tidligere i år lagt fram rapporter som konkluderer med at temperaturen på jorda kan stige med opp til 5,8 grader i løpet av dette hundreåret, på grunn av stadig høyere konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren. Vi er allerede vitne til en menneskeskapt klimaendring, som skyldes utslippene av CO2 fra brenning av kull, olje og gass.

En så rask temperaturøkning kan få katastrofale følger, særlig for jordbruk og vannforsyning i fattige land. De landene som har bidratt minst til å skape klimaproblemet, er også de som rammes hardest av klimaendringer.

Rapportene fra FNs klimapanel danner det vitenskapelige grunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene, som nå pågår i Bonn.

(NTB-Lars M. Hjorthol)

<B>FJERNER KRITIKK: Arbeidere ble satt inn for fjerne en modell av jordkloden som var plassert utenfor hovedkvarteret for klimakonferansen i Bonn. Modellen var laget av is og satt opp i protest mot at møtet neppe kommer fram til noe resultat.