FN stanser våpensalg til Jugoslavia

FNs sikkerhetsråd vedtok i natt å innføre forbud mot all eksport av våpen til Jugoslavia. Hensikten med vedtaket er å tvinge fram en fredelig løsning på konflikten i den serbisk-styrte Kosovo-provinsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland stemte mot resolusjonen, men Kina avsto fra å stemme. Minst 80 mennesker har mistet livet i de brutale aksjonene som jugoslavisk politi den siste tiden har gjennomført i Kosovo, der 90 prosent av befolkningen er av albansk avstamming.

Russland, som tidligere ofte har opptrådt som en av den jugoslaviske regjerings få støttespillere, stemte for resolusjonen. Forbudet mot våpeneksport trer i kraft umiddelbart, og kommer etter at EU har vedtatt et tilsvarende straffetiltak.

Forbud før

FN innførte også forbud mot salg av våpen og annet militært utstyr under krigen i Bosnia. Men dette forbudet ble opphevet i 1996, da krigshandlingene i det tidligere Jugoslavia hadde stilnet av etter fire år med kamper, og det så ut til å gå mot fred på Balkan.

I resolusjonen som ble vedtatt natt til onsdag, heter det at alle land må stanse ethvert salg av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til Kosovo og det øvrige Jugoslavia. - Dette må gjøres for å bidra til fred og stabilitet i Kosovo, heter det i resolusjonsteksten.

Sikkerhetsrådet tar dessuten til orde for tiltak med sikte på «å forhindre bevæpning og opplæring av terrorister i Kosovo». Dette blir tolket som en klar henvisning til voldelige separatistgrupper som mottar våpen og penger fra sympatisører i utlandet.

Dialog

Sikkerhetsrådet oppfordrer myndighetene i Beograd og ledelsen for de albanskættede gruppene i Kosovo til å innlede forhandlinger. De må gå inn i en meningsfylt dialog uten å sette opp noen forhåndsbetingelser, heter det i resolusjonen.

Rådet tar også til orde for «en styrket status for Kosovo, slik at provinsen kan få en betydelig større grad av selvstyre og meningsfylt kontroll med egne spørsmål». Dette betyr ifølge diplomater at FN ønsker en gjenopprettelse av provinsens status i perioden fra 1974 til 1989.

I 1989 ble Kosovos indre selvstyre opphevet av Serbias sterke mann, Slobodan Milosevic. Milosevic var den gang president i Serbia, og er nå statssjef i det mange har kalt Rest-Jugoslavia, som består av republikkene Serbia og Montenegro.

Overlevert

De serbiske myndighetene overleverte tirsdag et undervisningsinstitutt i Kosovo til etniske albanere, som første ledd i oppfyllingen av en avtale som ble undertegnet i forrige uke. Samtidig inviterte de til politiske samtaler i Kosovos hovedstad Pristina i neste uke.

Overleveringen av bygningen som tidligere huset Institutt for albanske studier i Pristina ble noe forsinket, men skjedde uten episoder av noe slag. Rundt 1.000 albanskættede studenter som hadde samlet seg utenfor bygningen, spredte seg fredelig etter at rektor Sadri Fetiu hadde fått nøklene til huset.

Kosovoalbanerne er villige til å snakke, men krever at samtalepartneren må være med jugoslaviske og ikke med serbiske myndigheter. De vil også at internasjonale fredsmeklere skal delta i samtalene, noe regjeringen i Beograd hittil har nektet å gå med på.

(NTB-Reuters)