FN: Verden er ikke i rute

Verden er ikke i rute og vil neppe klare å nå de mål som ble satt på FNs Tusenårstoppmøte i september 2000, går det fram av årsrapporten fra FNs utviklingsprogram UNDP.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med dagens innsats vil verden som helhet bare nå to av de åtte målene som ble satt for fire år siden: Å halvere andelen fattige i verden og å halvere andelen av befolkningen som mangler rent drikkevann.

FNs mål er å nå disse målene innen 2015. Verdensorganisasjonens definisjon på ekstremt fattige er personer som må leve for mindre enn en dollar per dag.

De andre målene handler om å få alle barn i skole, å redusere barnedødeligheten og mødredødeligheten, å stanse eller reversere spredningen av hiv/aids, å oppnå likestilling mellom kjønnene og å skape en bærekraftig utvikling.

Alle FNs 191 medlemsland har stilt seg bak målsettingen sammen med alle FN-organisasjonene, Verdensbanken og Det internasjonale pengefond.

UNDP-rapporten Human Development Report 2004 inneholder status over framskritt og tilbakegang for Tusenårsmålene de siste ti årene. Tendensen viser rask utvikling for noen land og tilbakegang for et uvanlig stort antall andre.

Bhutan, Bangladesh og Egypt troner øverst på listen der utviklingen har gått i riktig retning, mens Irak havner alene helt nederst på listen.

- Tallene vitner om hvilke radikale forandringer som må til for å mane fram den politiske viljen, de finansielle ressursene og politiske reformer som er nødvendige for at verden samlet skal nå Tusenårsmålene i 2015, sier lederen for UNDPs utviklingsprogram Mark Malloch Brown.

På regionalt nivå er det flere positive tendenser. Øst-Asia og Stillehavsregionen er godt på vei mot å nå alle Tusenårsmålene. Antall mennesker som lever for mindre enn en dollar per dag er halvert siden 1990.

Sør-Asia opplever også framgang i forhold til flere av målene. Men til tross for et imponerende utviklingstempo i disse regionene, som omfatter nær halvparten av jordas befolkning, er det ikke nok til å trekke det globale gjennomsnittet tilstrekkelig opp.

Utviklingen i andre regioner, særlig i Afrika sør for Sahara, er ikke like oppløftende. Hvis utviklingen fortsetter i dagens tempo, vil Afrika sør for Sahara først nå målet om utdannelse for alle barn i år 2106, 90 år etter tidsfristen.

Det samme gjelder mål fire om å redusere barnedødeligheten med to tredeler.

For målene som omfatter underernæring, fattigdom og tilgang til rent vann og sanitæranlegg skjer det ingen framgang, tvert imot forverres situasjonen i Afrika sør for Sahara, går det fram av UNDP-rapporten.

(NTB)