FNs klimapanel tar alvorlig feil

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dagbladet 19.06 skriver forskningsdirektør og tidligere leder av Cicero, Knut Alfsen at «IPCC er vitenskapssamfunnets totale sammenfatning av kunnskapsstatus om klima». De består av regjeringsoppnevnte representanter der kun ca 20 % har tung vitenskapelig bakgrunn, og med et eget sett regler som avviker fra vitenskapens. Ifølge møtereferat fra siste rapportgodkjenning stemte Canada og Norge for å fjerne referansen til varmeperioden i 30-åra fordi den ble benyttet av motstanderne. Hva slags organisasjon er dette som har utviklet en ukultur, der slike forslag kan fremmes offisielt?

Frittstående forskere har dannet «Nongovernmental International Panel on Climate Change», NIPCC, som har utgitt en rapport på mer enn 700 sider. De vurderer IPCC-rapporter ut i fra alle tilgjengelige publikasjoner.

Det påpekes en rekke feil konklusjoner, bl.a. viser en studie av mer enn 200 vitenskapelige arbeider fra 660 forskere ved 315 forskningsinstitusjoner i 40 land at det var tydelig høyere temperatur i middelalderen enn i dag. Men da «sprekker» IPCCs tidligere konklusjoner og hypotesen om CO{-2} som klimadriver, så de hevder stadig at temperaturen var vesentlig lavere.

Hvordan er det mulig, bare ut i fra dette lille eksempelutvalg, å hevde at FNs klimapanel er upolitisk og representerer «den samlede vitenskap»? Nei, IPCC fremmer kun sin egen CO{-2}-hypotese som naturen ikke synes å følge.

Det blir kaldere og mer is på polene.