FNs verstinger

- Den arabiske og muslimske verden ser at FNs sikkerhetsråd går hardere til verks mot Irak enn mot andre. Det kan få alvorlige konsekvenser, sier leder i Stortingets utenrikskomité, Thorbjørn Jagland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er viktig å være mer konsekvent. I Sikkerhetsrådet har man unnlatt å gjennomføre tvangstiltak i andre konflikter enn den med Irak. Det blir oppfattet som diskriminering når man ikke har samme standard for forskjellige konflikter og resolusjoner, sier Jagland. Han frykter at det lages en kløft mellom den muslimske delen av verden og vår.

Spesielt mener Jagland at det er viktig å se hvordan den arabiske og muslimske verden reagerer på dagens situasjon, hvor amerikanerne truer med krig mot Irak med FN-resolusjonene i hånda.

Mangler troverdighet

Seinest tirsdag vedtok FNs sikkerhetsråd (SR) resolusjon 1435 mot Israel og palestinerne. Her krever SR en umiddelbar stans av reokkupasjonen rundt Yassir Arafats hovedkvarter i Ramallah. Uten resultat. Stridsvognene omringer fremdeles Arafats utbombede kontor. Resolusjonen viser til fem tidligere vedtatte resolusjoner som Israel ikke har fulgt opp.

- Amerikanerne mangler troverdighet. Ikke bare i kjøret mot Irak, men også i den manglende viljen til å være mer balansert i forhold til palestinerne og israelerne. Det er fortvilet, sett fra et vestlig synspunkt, sier direktør i Institutt for menneskerettigheter, Nils Butenschøn.

Henrettelser

Resolusjon 1435 ba palestinere og israelere om å få en slutt på voldshandlingene. Det forhindret ikke et israelsk helikopter i å angripe en taxi i Gaza by torsdag. To Hamas-medlemmer ble drept og 25 andre såret.

- Politikken med å henrette mistenkte palestinere er et fundamentalt brudd på Genhve-konvensjonen. Hvis Vesten hadde vært villig til å bruke press- og sanksjonsmidler også mot Israel, ville det vært enklere for Vesten å stille krav til menneskerettigheter, fred og sikkerhet i resten av verden, sier Butenschøn.

Det er en vesentlig forskjell i FN-resolusjonene mot Israel og Irak. Et stort flertall av FN-resolusjonene mot Irak viser til kapittel sju i FN-pakten, som omhandler tvangstiltak på grunnlag av trusler mot fred, fredsbrudd og angrepshandlinger.

Resolusjonene mot Israel og palestinerne inkluderer ikke artikkel sju.

USA er Israels sterkeste forsvarer og støttespiller, og har stoppet 22 resolusjoner som omhandler Israel og Palestina. I tillegg har USA ved en rekke anledninger avstått fra å stemme, slik de gjorde med resolusjon 1435 tirsdag.

- Flere av resolusjonene som er vedtatt i år, er relativt presise. Eksempler er reokkupasjonen av Ramallah og Jenin, som det er vanskelig å se at Israel har fulgt opp. Svakheten er at resolusjonene ikke knyttes opp til kapittel sju, sier Butenschøn.

Jagland mener verden må løse konflikten mellom Israel og palestinerne før en mulig krig i Irak.

- Først må man få konflikten mellom palestinerne og israelerne på rett spor. Deretter få inn våpeninspektørene i Irak for en diplomatisk løsning, sier Jagland.

Frykter krig

Han frykter følgende scenario: Israel- Palestina konflikten fortsetter på samme voldelige nivå, og krigen i Irak settes i gang.

- Da er jeg redd hele regionen er ute av kontroll, sier Jagland.

Butenschøn mener også at verden må se de to konfliktene i sammenheng, og viser til Golfkrigen i 1991.

- Da innså amerikanerne at de må finne en løsning på Palestina-problemet før de får en regional løsning. Selv om de får til noe i Irak, vil ikke situasjonen stabilisere seg før det kommer en løsning på Palestina-spørsmålet, sier Butenschøn.

Iraks synderegister

Saddam Husseins forakt for FN-resolusjoner fra Sikkerhetsrådet er stor.

Her er noen av eksemplene:
1991: Resolusjon 688 krever at Iraks regjering umiddelbart slutter å undertrykke sitt eget folk, særlig minoriteter. FN mener den systematiske undertrykkelsen utgjør en stor fare for internasjonal fred og sikkerhet i regionen.

Saddam ignorerer kravet.

Samme år krever resolusjon 686 og 687 at Irak slipper fri krigsfanger fra Kuwait og andre land. Saddam lovet å gjøre det og brøt sitt løfte. Resolusjon 687 krever også at Iraks masseødeleggelsesvåpen ødelegges.

1996: Resolusjon 1060 krever at resolusjoner som krever at FNs våpeninspektører skal arbeide uhindret, blir fulgt. Saddam har nektet inspektørene tilgang til steder der FN mistenker at Irak utvikler biologiske våpen.

1997: Resolusjon 1137 fordømmer Iraks manglende vilje til å samarbeide med våpeninspektørene.

1998: Resolusjon 1194 fordømmer enstemmig Iraks avgjørelse om å stenge våpeninspektørene ute.

2002: Nå i september varslet USA at de vil gå til angrep på Irak, og arbeider på spreng med et utkast til en FN-resolusjon som stiller nye krav til Iraks behandling av våpeninspektørene, og som gir Saddam en tidsfrist. Irak nekter å godta utkastet.

Israels synderegister

Det er ikke bare Irak som gir verden inntrykk av at FN er en maktesløs organisasjon. Israels statsminister Ariel Sharon har snudd ryggen til de fleste FN-resolusjonene så langt.

1967 og 1973: Resolusjon 242 og resolusjon 338 er to av nøkkelresolusjonene FN stadig viser til. Der ber FN Israel trekke seg tilbake fra områder som ble okkupert i 1967, arbeide for varig fred og at flyktningproblemet må løses rettferdig. Et stort antall resolusjoner fram til i dag viser til 242 og 338 fordi de ikke er iverksatt.

2002: Den mest oppsiktsvekkende resolusjonen, 1397, kom 12. mars i år hvor FN, uten veto fra USA, for første gang ber om at staten Palestina må få leve fredelig side om side med Israel. Ingen ting skjer.

I resolusjonene 1402 (30. mars) og 1403 (4. april) ber FNs sikkerhetsråd Israel trekke ut tropper av palestinske byer, inkludert Ramallah, og iverksette Tenet-planen. Ingen ting skjer.

19. april i år kommer resolusjon 1405. Her ønsket man blant annet å iverksette en faktasøkende FN-gruppe til å undersøke hva som egentlig skjedde i Jenin i begynnelsen av mai.

Men det gikk ikke mange dagene før Israels statsminister Ariel Sharon gikk ut og sa at Israel nektet å delta i en slik gruppe.

  • Israel har gjennomført 65 likvidasjoner i de okkuperte områdene det siste året.
TRUES MED KRIG: Gang på gang har Saddam Hussein motsatt seg at FNs våpeninspektører får inspisere Iraks våpenlagre. Irak trues nå med krig. Her fra FNs funn av kjemiske og biologiske våpen i 1998.
INGEN REAKSJON: Senest torsdag denne uka sprengte et israelsk helikopter denne taxien i Gaza by, der to Hamas-medlemmer omkom. 25 mennesker ble skadd, deriblant ti barn. Uten konsekvenser for Israel.