Fødselslege fratatt autorisasjonen

Statens helsetilsyn har fratatt en fødselslege ved Fylkessjukehuset i Lærdal i Sogn og Fjordane autorisasjonen. Ifølge Helsetilsynet er legen uskikket til å være lege etter en gjennomgang av 16 saker som han har vært involvert i.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Legen er sykemeldt, og han selv har tatt initiativ for å bli førtidspensjonert. Han er over 60 år, og vi var klar over at saken kunne få det utfallet som den nå har fått, sier sykehusdirektør Leif Havnen til NTB. Til NRK Sogn og Fjordane sier legen at han ikke godtar å bli fratatt autorisasjonen, og at han vil anke avgjørelsen. Dersom anken ikke fører fram, vil han gå til rettssak.

Overordnet ansvar

Legen hadde fram til 1992 overordnet faglig ansvar for føde- og gynekologivirksomheten ved sykehuset. Ifølge Helsetilsynet skjedde det i denne perioden flere fødsler med skader på nyfødte som følge av sviktende faglige vurderinger.

  Helsetilsynet har også tidligere behandlet klagesaker mot legen, og han fikk i 1985 kritikk for behandlingen av en fødende kvinne. I 1992 fikk han tilrettevisning, og i 1993 en advarsel. To barn som ble livsvarig skadet under fødselen har tidligere fått utbetalt erstatning, etter at sakkyndige slo fast at skadene skyldtes feil begått av legen.

Kritiserer sykehuset

Helsetilsynet legger vekt på at det er skjedd gjentagne og alvorlige feilvurderinger, og at legens disposisjoner innebærer klare brudd på legelovens forsvarlighetskrav. De mener også at han har vist manglende faglig innsikt.

  Også sykehuset får kritikk for å ikke ha fulgt opp legens faglige virksomhet.

  - Vi tar kritikken til etterretning, men jeg vil samtidig påpeke at vi føler at den er myntet på forhold som nå er ryddet opp i. Både organisasjonen og personellet på avdelingen er styrket, og alle som skal til oss for å føde kan være helt trygge på at de er i gode hender, sier direktør Leif Havnen.

(NTB)