Fogdestrid om politiet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Fredag la justisminister Hanne Harlem fram stortingsmeldingen med tittelen «Politireform 2000». Dermed brøt fogdestriden øyeblikkelig ut. Reformens andre fødselshjelper, tidligere justisminister Odd Einar Dørum, rykket ut og mente at Harlems flatehogst blant politidistriktene var altfor drastisk. Etter hvert som debatten gikk sine runder fra studio til studio, ble avstanden mellom den forhenværende og den nåværende ministeren stadig mindre. Konturene av et bredt politisk kompromiss steg fram. Men først skal altså fogdestridene brenne seg ut.
  • Vi tillater oss å tvile på løftene om at denne reformen faktisk frigjør drøye tre hundre polititjenestemenn til tjeneste som nærpoliti. Det er selvsagt ikke vanskelig å dele politimeldingens målsettinger om en politi- og lensmannsetat som mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten, som er mer tjenesteytende og publikumsorientert, og som arbeider mer kostnadseffektivt. Vi er mer skeptisk til om dette faktisk blir virkningen av denne reformen som fortsetter sentraliseringslinjen det ble lagt opp til ved opprettelsen av Politidirektoratet.
  • Det er ingen logikk i at politiarbeidet blir godt på et sted dersom det ledes av en politimester, men dårlig dersom den lokale sjefen er en stasjonssjef. Men logikken blir ikke bedre av at den snus på hodet. I den umiddelbare fogdestriden forsvarte justisminister Harlem sin melding og sin kuttliste med betydelig trøkk og overbevisning, men hun klarte ikke å forklare hvorfor det blir mindre administrasjon av å sentralisere dersom de samme mennesker, stasjonsenheter og lensmannskontor skal administreres med de samme krav til dokumentasjon og skjemavelde som gjelder i dag.
  • Ved innledningen til denne debatten vil vi også melde en avventende skepsis til svekkelsen av kravet til politimestrenes juridiske kompetanse. Det forekommer oss at den blir viktigere når hele organisasjonen sentraliseres og strømlinjeformes som en militær kommandokjede. Vi frykter at politiets sivile preg vil svekkes i denne reformen.