Følg Nobel-pressekonferansen

Fredsprisvinnerne er i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årets nobelprisvinner er Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), og representant for fredspristakeren er generaldirektør Ahmet Üzümcü.
Siden kjemivåpenkonvensjonen trådte i kraft i 1997 har OPCW gjennom inspeksjoner, destruksjon og på andre måter jobbet for at konvensjonen blir iverksatt. 189 stater har til nå tiltrådt konvensjonen.

Nobelkomiteen skrev i sin begrunnelse at de med prisen til OPCW vil «bidra til avskaffelse av kjemiske våpen».

Anerkjenner ofrenes lidelser Generaldirektør Ahmet Üzümcü takket for prisen og anerkjennelsen av OPCWs arbeid.

- Vi ser prisen som en anerkjennelse av organisasjonens arbeid gjennom de siste seksten årene.

Han sier også at drømmene til overlevende av kjemiske våpen har blitt sanne, og at de ser prisen som at det internasjonale samfunn anerkjenner deres lidelser.

Han takket Nobelkomiteen for prisen, men også den norske regjeringen for innsatsen i Syria.

Utfordrende i Syria OPCW har tidligere uttalt at oppdraget i Syria er komplisert, og han fikk flere spørsmål om dette under dagens pressekonferanse.
Han forklarte at den første fasen i oppdraget var å verifisere deklarasjonen fra syriske myndigheter. OPCWs inspektører fikk inspisert 22 av 23 steder, og fikk bekreftet informasjonen fra myndighetene. Dette ble gjort innen gitte frister.  Det 23 området ble undersøkt ved hjelp av gps og videokameraer, og viste seg å være en tom bygning.

Deretter blir den neste fasen å forberede transport av våpen ut av Syria, noe som er vanskelig med tanke på sikkerhetssitusjonen i landet. Dette skal skje innen 31. desember.  Våpnene vil bli ødelagt på skip, men må tas i havn, på et ikke ennå fastlagt sted.

Kategori-2 våpen skal være ute av landet innen 5. februar, men her kan det bli noen dagers forsinkelser.
Vi operererer med krevende tidsrammer, men gjør vårt beste for å nå fastsatte frister.

- Vi handler ikke med mindre vi er trygge på sikkerheten til vårt personell. Våre inspektører tar prøver av det kjemiske materialet og utfører flere kontroller i løpet av transporten. 

På spørsmål om OPCW har hatt problemer med opprørerne i Syria svarte generaldirektøren:
- Vi hadde ikke direktekontakt med opposisjonen, og har ikke mottat noen trusler, hverken fra opposisjon eller mydigheter.

Generaldirektøren ble også spurt om hvorfor våpnene ikke kan destrueres i USA eller Russland, som har de nødvendige fasilitetene, men svarte at han ikke var den rette til å svare på det.

Overraskende pris -Vi ble svært overrasket da vi fikk høre om prisen, og vi fikk ikke fortelle om det før det ble offentliggjort på pressekonferansen.

Thorbjørn Jagland skyter inn at det ikke var en overraskelse for komiteen, men at dette er noe de har snakket om lenge.

Pengene går til pris Nobelpris-pengene skal gå til å opprette en pris til noen som oppfyller målene i kjemivåpen-konvensjonen.

- Ikke i konkurranse med noblel-prisen, men en beskjeden pris

I tråd med Nobels testamente Leder av Nobelkomiteen, Thobjørn Jagland mener prisen går rett inn i Alfred Nobels testamente: Han snakket både om kontrol og avskaffelse av militære våpen.

- OPCW er en organisasjon utelukkende bygget på ekspertise, og har oppnådd enorme resultater i løpet av de 16 åra de har eksistert. Nå håper vi også at Israel og Myanmar vil ratifisere avtalen, samt at Egypt, Angola, Nord-Korea og Sør-Sudan også vil bli med, sa Jagland til Dagbladet tidligere i uken.

I løpet av de 16 årene OPCW har eksistert har de passet på at 82 prosent av at det som er registrert av kjemiske våpen har blitt destruert. 

Fjerner lagre i Syria Kjemiske våpen ble sist brukt i Ghouta i Syria 21. august i år. Her ble mer enn 1400 mennesker drept i av den kjemiske gassen Sarin.
Organisasjonen nå er tilstede i Syria for å ødelegge de kjemiske våpnene. Her har de kartlagt de kjemiske lagrene, og legger planer for hvordan de skal tilintetgjøre de kjemiske materialene.

OPCW gjennomfører uvarslede inspeksjoner når og hvor som helst, og er klare for inspeksjon i løpet av 24 timer. De sjekker årlig 240 steder i mer enn 80 medlemsland.