SKUFFET: Anette Trettebergstuen mener regjeringspartiene bryter sine valgløfter i saken om kabotasje og sosial duping i transportmarkedet. Foto: Henning Lillegård/Dagladet.
SKUFFET: Anette Trettebergstuen mener regjeringspartiene bryter sine valgløfter i saken om kabotasje og sosial duping i transportmarkedet. Foto: Henning Lillegård/Dagladet.Vis mer

- Følger ikke opp fagre løfter

Anette Trettebergstuen (AP) er skuffet over at regjeringen ikke følger opp sine valgløfter mot sosial dumping i transportbransjen. Frp mener forslaget er for snevert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er overraskende og skuffende at regjeringspartiene ikke følger opp det de selv har lovet i kampen mot kabotasje og sosial dumping i transportbransjen. Ved første korsvei løper de fra fagre valgløfter, sier Anette Trettebergstuen som står bak representantforslaget fra Arbeiderpartiet som skal behandles i Stortinget torsdag.

Det haster - Vi snakker om en bransje hvor det virkelig haster med å få reguleringer og tiltak på plass før alle de norske arbeidsplassene forsvinner. At Høyre og Frp ikke handler nå, er svært overraskende, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

Hun mener at regjeringspartiene ofte har snakket varmt om sitt engasjement mot kabotasjekjøring, og hvordan de skal demme opp for utenlandske transportører.

Forebygge sosial dumping - De vil innføre hyppigere kontroller noe som er vel og bra, men de gjør ingenting for å ivaretar ryddige lønns- og arbeidsforhold for de ansatte og tiltak som forebygger sosial dumping, kriminalitet og ulovlig kabotasje. Så lenge pris er eneste virkemiddel er det klart at mange velger det billigste alternativet. De tar rett og slett ikke inn over seg at dårlige arbeidsforhold er en trussel for trafikksikkerheten for oss alle sammen, sier Trettebergstuen.

Ansvarliggjør kjøperen av oppdraget - Der er det flere gode virkemidler for å regulere markedet. Blant annet tror vi veldig sterkt på å ansvarliggjøre de som kjøper  transporttjenestene, og det ville være formålstjenlig med et verneombud i en bransje som historisk sett har en lav grad av fagorganiserte, sier hun.

I januar fremmet Anette Trettebergstuen en 10 punkts tiltaksliste for å regulere og bedre forholdene i transportbransjen. Da uttalte FRPs Bård Hoksrud at dette var å slå inn åpne dører, og at veldig mange av punktene er gamle Frp forslag i Stortinget.

Skusles bort - Det ga meg et håp om at vi skulle videreføre de politiske reformene vi hadde startet på. Jeg ble veldig optimistisk med tanke på at vi kunne få til noe i en sak hvor jeg mener det er viktigere å få ting gjort framfor å tenke partipolitisk. Nå skusles sjansen bort ved første anledning, sier Trettebergstuen.

Snever tilnerming Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen er mot forslaget, og ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget «på egnet måte» når de føler det er nødvendig.

- Dette forslaget er en for snever tilnærming. Det er behov for langt flere tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje og sikre like konkurransevilkår enn det som fremmes i dette forslaget, sier Åse Michaelsen (Frp) som er saksordfører for representantforslaget.

Fremskrittspartiet ønsker at regjeringen fremmer en bredere sak om utfordringene knyttet til trafikksikkerhet og utenlandske vogntog, samt bekjempelse av ulovlig kabotasje.

Plukke kirsebær - AP burde ha ventet med dette forslaget. Det er tverrpolitisk enighet at noe må gjøres, og det var derfor det ble satt ned et utvalg under Marit Arnstad (Sp) som skulle jobbe med utfordringer knyttet til kabotasje. Dette utvalget gir et langt grundigere svar på hvordan man kan løse problemene enn det Ap forslag gjør. De vil plukke et par kirsebær, mens vi vil vente til kurven er full, sier Michalsen.

Anette Trettebergstuen mener at de ikke har tid til å vente.

- Nei, å stramme inn kabotasjeregelverket haster. Å innføre samme regler som Finland er en start og så kan vi vurdere ytterligere tiltak når rapporten kommer. Jeg hadde håpet på et klarere signal fra regjeringen om at de ser behovet for å stramme inn regelverket enn bare å avvente utvalgets reviderte rapport, sier Trettebergstuen.