SE LIVE: Riksrevisjonen har vurdert om regjeringen har fulgt opp Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring. Vis mer

Riksrevisjonens dom:

Følger regjeringen opp rovdyrforliket?

Riksrevisjonen har vurdert om regjeringen har fulgt opp Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring. Følg pressekonferansen her:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

Riksrevisjonen har undersøkt om klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen og i samarbeid med landbruks- og matdepartementet legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring.

Innavl truer ulven

Her er det viktigste funnene, ifølge pressemeldingen fra Riksrevisjonen:

Stortingets bestandsmål for rovvilt er delvis nådd, og det er utfordringer med den genetiske levedyktigheten til ulv og jerv i Skandinavia.

 • Bestandsmålene for ulv, jerv og kongeørn er stort sett nådd i perioden, men for bjørn og gaupe ligger bestanden under det årlige målet.
 • Den genetiske variasjonen blant ulv i Skandinavia er svært lav, og det høye innavlsnivået er en stor trussel mot ulvens overlevelse på sikt.

Rovdyr truer beitenæringer

Sauenæringen er livskraftig nasjonalt, men noen beiteområder har svært høy rovviltbelastning

 • Antallet sau og lam på utmarksbeite har vært stabilt de senere årene.
 • Noen beiteområder har en svært høy rovviltbelastning, som medfører utfordringer for dyrevelferden til sau og lam på utmarksbeite.
 • For reindriften utgjør rovvilt en betydelig belastning i deler av landet.

Bare delvis innfridd

Forutsetningene om soneforvaltning er bare delvis innfridd, og soneforvaltningen er særlig lite egnet for å ivareta reindriftsnæringen

 • Ulv og bjørn yngler hovedsakelig innenfor rovviltprioritert sone, for jerv og gaupe må flere forvaltningsregioner telle med ynglinger i beiteprioritert sone for å kunne nå bestandsmålet.
 • Konsekvensen er en økt belastning på beitenæringen og et høyere konfliktnivå.
 • Dagens soner har liten betydning for reindriftsnæringen, ettersom reinen forflytter seg over store områder, uavhengig av rovviltsonene.

Lite effektivt

Lisensfelling fungerer som virkemiddel for å regulere de fleste rovviltbestandene, men skadefelling er i liten grad effektiv

 • Kvotejakt på gaupe og lisensfelling av bjørn og ulv fungerer stort sett som virkemiddel for å regulere rovviltbestandene.
 • Lisensfelling av jerv er krevende, og en stor andel av felte jerv tas ut gjennom skadefelling/ekstraordinære uttak gjennomført av Statens naturoppsyn.
 • Skadefelling er i liten grad reelt tapsforebyggende når akutte skadesituasjoner oppstår, fordi skadefelling på barmark er vanskelig og tidkrevende.

Lav tillit hos sauebønder

Riksrevisjonen mener miljøforvaltningen har for lite kunnskap om årsak til tap og om effekten av forebyggende og konfliktdempende tiltak.

 • Klima- og miljødepartementets prosjekt for å framskaffe kunnskap om tapsårsaker i beitenæringen har ikke fått tilgang til relevante data før i 2019, grunnet lav tillit til prosjektet i sauenæringen.
 • Rapporteringen om tilskuddsmidler gir Klima- og miljødepartementet et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad ulike forebyggende og konfliktdempende tiltak faktisk bidrar til god måloppnåelse, og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt.

Kritiserer klima- og miljødepartementet

Riksrevisjonen slår også fast at klima- og miljødepartementet ikke har sørget for å avklare uenighet om regionale forvaltningsplaner for rovvilt.

 • Klima- og miljødepartementet og rovviltnemndene er grunnleggende uenige på flere vesentlige punkter i fortolkningen av både gjeldende regelverk og Stortingets rovviltforlik.
 • Rovviltnemndene endrer i liten grad forvaltningsplanene på grunnlag av Miljødirektoratets uttalelser.
 • I Nordland foreligger det ikke en godkjent forvaltningsplan, og det er kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet har latt det gå så lang tid uten å avklare uenighet og sørge for at planen foreligger.

Riksrevisjonen kommer med en rekke anbefaliger til klima- og miljødepartementet.

Riksrevisjonens undersøkelse omfatter omfatter perioden 2010–2018.

MANGEÅRIG STRID: Sauebønder fra Hedmark utenfor Stortinget med en tilhenger full av sauekadavre som er drept av sau. BIldet er fra 2004. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX
MANGEÅRIG STRID: Sauebønder fra Hedmark utenfor Stortinget med en tilhenger full av sauekadavre som er drept av sau. BIldet er fra 2004. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX Vis mer

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer