- Folk dør mens de venter

- Folk dør mens de venter på Pasientklagenemnda. Det er ikke til å forstå at helseministeren avviser en evaluering av klageordningene.

SIER NEI: Helseminister Bent Høie (H) slår fast at saksbehandlingstida er for lang for klager på feilbehandling, men ser ingen grunn til å gå gjennom ordningene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
SIER NEI: Helseminister Bent Høie (H) slår fast at saksbehandlingstida er for lang for klager på feilbehandling, men ser ingen grunn til å gå gjennom ordningene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpixVis mer

Helseminister Bent Høie (H) sier et klart nei til en gjennomgang av klageordningene for pasienter som mener de er blitt utsatt for feilbehandling.

VIL KUTTE KØ: Ap-politiker Tellef Inge Mørland etterlyser en gjennomgang av klageordningene for pasienter som mener seg utsatt for feilbehandling.
VIL KUTTE KØ: Ap-politiker Tellef Inge Mørland etterlyser en gjennomgang av klageordningene for pasienter som mener seg utsatt for feilbehandling. Vis mer

- Passivt og meget beklagelig, sier Ap-medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tellef Inge Mørland.

Høie skriver i et svar til Mørland at han mener det ikke er behov for en slik gjennomgang. «Ordningen er grunnleggende god», og «etatene jobber hele tiden med forbedringer av saksbehandlingen», anfører Høie.

Ventet i over seks år

Mørland mener å ha mange gode argumenter for at det vil være fornuftig med en gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og ankeinstansen Pasientskadenemnda i Helseklage.

- Det handler både om ordningenes legitimitet og kvalitet, sier Mørland.

Dagbladets historie om Torleif Riseng (64) som ble smittet av det farlige hepatitt C-viruset på sykehus, og som ennå ikke har fått endelig avklaring på sin klage etter seks og et halvt år, er et eksempel på uholdbar lang saksbehandlingstid, mener Mørland.

- Saksbehandlingstida er uholdbart lang, og har vært det over flere år. Man risikerer at folk dør mens de venter på å få avklart saken sin, poengterer han.

Vinner i retten

Ap-politikeren viser til at 40 prosent av dem som saksøkte staten i fjor fikk medhold i retten.

- Det mener jeg er et svært høyt tall. Å gå til rettslige skritt er en lang prosess bare er de sterkeste av de svakeste orker å ta. Mange opplever det som en evig kamp mot overmakten, og det alene burde vært argument nok for at Bent Høie tok initiativ til en gjennomgang av disse ordningene, sier Mørland.

- Jeg sier ikke at alle sakene som havner i rettssystemet skulle endt med seier til staten. Men når staten taper er såpass høyt antall, mener jeg det kan være et symptom på svikt i hele ordningen. Det bør også være grunn til å se om NPE må ta inn over seg dommer fra lavere rettsinstanser og ikke som i dag stort sett bare forholde seg til Høyesterett, sier han.

Eksperter uten bånd?

I tillegg vil en evaluering av pasientskadeordningene kunne gi nyttige svar på hvordan behandlingstida kan reduseres, mener Mørland.

- Mange i pasientforeningene gir uttrykk for at de ikke har tillit til de uavhengige ekspertene som oppnevnes i klagesaker. Jeg har ikke grunnlag for å si det ene eller det andre, men bare det at spørsmålet om det er for tette bånd stilles, bør være et sterkt argument for en gjennomgang, sier Mørland.

Høie viser til at den gjennomsnittlige saksbehandlingstida gikk betydelig ned mot slutten av fjoråret og ved starten av 2019. Han er likevel ikke fornøyd, og skriver i brevet til Mørland at «saksbehandlingstida er i dag for lang for begge virksomhetene». Videre peker helseministeren på en rekke interne tiltak for å få ned saksbehandlingstida.

Ikke unaturlig

Det er bra, men ikke godt nok, mener Mørland.

- Det er positivt med alle tiltak som er iverksatt. Men etter en økning i saksbehandlingstida over flere år, holder det ikke at den går ned noen dager nå. Det er dessuten ikke unaturlig at ordninger blir gjennomgått etter noen år. Og når så mange nå opplever at det ikke fungerer etter intensjonen, må vi som politikere være åpne for å ettergå det, sier Mørland.

- Ikke hensiktsmessig

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) svarer på vegne av en ferierende Bent Høie at saksbehandlingstida er for lang.

- Jeg har stor forståelse for at det er viktig for pasienten å få en avgjørelse innen rimelig tid. Dette jobber vi med, og departementet følger nøye med på utviklingen, skriver hun i en e-post.

Mørlands antakelse om at den høye andelen saker som staten taper i retten kan være en indikasjon på systemfeil, har Erlandsen ikke sans for:

IKKE NÅ: Statssekretær Anne Grehte Erlandsen (H) sier det ikke er hensiktsmessig med en evaluering av klageordningene nå. Foto: NTB scanpix
IKKE NÅ: Statssekretær Anne Grehte Erlandsen (H) sier det ikke er hensiktsmessig med en evaluering av klageordningene nå. Foto: NTB scanpix Vis mer

- Årlig behandles om lag 6000 pasientskadeerstatningssaker i Norge. 98 prosent av dem løses i forvaltningen. I en rekke av stevningene inngås det også forlik. I det perspektiv er det ikke tegn på systemfeil at Helseklage taper i 40 prosent av de sakene som ender med avgjørelse i domstolene, svarer statssekretæren.

- Ut over dette, hva taler mot en evaluering?

- Det er nylig skjedd endringer ved å samle klageordningene, så det er ikke hensiktsmessig å gjennomgå ordningen på ny nå. Vi følger selvsagt med på hvordan den fungerer.

Erlandsen peker også på at selve klageordningen er gratis og at alle som ønsker å klage får mulighet til å få sin sak prøvd - uavhengig av ressurser og tykkelsen på lommeboka.

- Nemnda har ingen økonomisk egeninteresse i å vinne saker, sier Erlandsen.