UMIDDELBAR INNSATS: Politi og de andre nødetatene var raskt på stedet etter at bomba gikk av i Regjeringskvartalet.
Foto: Berit Roald/Scanpix
UMIDDELBAR INNSATS: Politi og de andre nødetatene var raskt på stedet etter at bomba gikk av i Regjeringskvartalet. Foto: Berit Roald/ScanpixVis mer

Folk flest fornøyde med politiets terrorinnsats

Flertallet mener politiet gjorde en god jobb 22. juli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet har måttet tåle til dels sterk kritikk for deler av innsatsen 22. juli. Men flertallet i befolkningen er fornøyd med politiets innsats 22. juli. Det viser en spørreundersøkelse utført for Dagbladet av Synovate.

40 prosent oppgir at de er ganske fornøyd, mens 10 prosent er meget fornøyde. Andelen fornøyde er noe høyere blant kvinner enn menn.

Politiet har, rettmessig eller ikke, blant annet blitt kritisert for manglende helikopterberedskap, båtvanskene på vei mot Utøya og at Stortinget ikke ble umiddelbart sikret.

- At folk er fornøyd med politiets innsats gjør meg glad. De tjenestemennene som har gjort alt de maktet, fortjener ros. For meg er det imidlertid enda viktigere å bli bedre, og lære hvordan vi skal gjøre jobben enda bedre i fremtiden. derfor er jeg glad for at politiinnsatsen nå blir grundig evaluert, slik at vi kan legge terrorangrepet bak oss, og gjøre en enda bedre jobb framover, sier politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt til Dagbladet.

- Vi synes resultatene er interessante, og tar dem til etterretning, sier stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen til Dagbladet.

- Vi håper også man kan få et enda mer reelt grunnlag for å gjøre seg opp en mening om hva som var bra, og hva som eventuelt kan forbedres, når alle evalueringer og kommisjonens arbeid er ferdig. Vi er åpne i forhold til hva politiet og andre beredskapsetater kan hente ut av erfaringer når all dokumentasjon ligger på bordet, sier han videre.

Høy tillit Andelen som oppgir at de er fornøyd med politiets innsats 22. juli i denne spørreundersøkelsen er lavere enn andelen som generelt sett har tillit til politiet.

I politiets nasjonale innbyggerundersøkelse for 2010 oppga 86 prosent at de har tillit til politiet. 14 prosent har liten tillit.

Politiet har også blitt rangert høyt sammenlignet med andre offentlige instanser når det gjelder samfunnsansvar og kompetanse og fagkunnskap.

Nordre Buskerud politidistrikt har for øvrig vært blant politidistriktene hvor innbyggerne har hatt høyest tillit til politiet.

- Politiet har fått svært gode resultater i slike undersøkelser tidligere, og har generelt opplevd en høy grad av tillit i befolkningen. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med å opprettholde gjennom det daglige politiarbeidet. Vi må også forholde oss til at tillit ikke bare bygger på hva vi gjør, men også på bildet som skapes av hva vi gjør, blant annet gjennom mediene, påpeker kommunikasjonsdirektør Wenche Bjørngaard i Politidirektoratet.

På spørsmål om hva hun tror er årsaken til resultatene i Dagbladets undersøkelse, svarer hun:

- Situasjonen den 22. juli var svært omfattende og kompleks, og det utenkelige ble realiteter. Det er rimelig å anta at befolkningens vurdering av hvordan politiet utførte sine oppgaver i denne saken er påvirket av dette. 

En undersøkelse utført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i august viste for øvrig at den generelle, mellommenneskelige tilliten, er sterkt økende i kjølvannet av 22. juli.