Folkemord-dømt ble likevel begjært utlevert

Feilaktige opplysninger fra aktor i tingretten, kom det fram første dag av ankesaken mot Sadi Bugingo.

LIKEVEL BEGJÆRT UTLEVERT: Statsadvokat Petter Mandt (i midten) opplyste i Oslo tingrett at Sadi Bugingo ikke hadde blitt begjært utlevert til Rwanda. Nå viser opplysningen seg ikke å stemme. Her er Mandt sammen med Bugingos advokat Harald Stabell i tingretten i februar i fjor, den dagen dommen ble forkynt. Til høyre Maria Bergram Aas. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
LIKEVEL BEGJÆRT UTLEVERT: Statsadvokat Petter Mandt (i midten) opplyste i Oslo tingrett at Sadi Bugingo ikke hadde blitt begjært utlevert til Rwanda. Nå viser opplysningen seg ikke å stemme. Her er Mandt sammen med Bugingos advokat Harald Stabell i tingretten i februar i fjor, den dagen dommen ble forkynt. Til høyre Maria Bergram Aas. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sadi Bugingo, som er bosatt på Landås ved Bergen, ble i tingretten ifjor dømt til 21 års fengsel for massedrap under folkemordet i Rwanda i 1994.

Allerede idag, den første dagen av ankesaken i Borgarting lagmannsrett, kom det fram nye og oppsiktsvekkende opplysninger.

Begjært utlevert - likevel Statsadvokaten som førte saken i Oslo tingrett høsten 2012, sa den gangen at det ikke var kommet noen begjæring om utlevering.

- Det har ikke kommet en begjæring om utlevering av den tiltalte fra Rwanda, så grunnen til at det ikke er vurdert er ikke motforestillinger fra statsadvokaten, sa statsadvokat Petter Mandt ifølge Dagbladets artikkel 25. september 2012.

Nettavisen gjenga den samme opplysningen.

Nå viser det seg at dette ikke stemmer.

I 2008 ble Bugingo begjært utlevert, men begjæringen ble ikke imøtekommet av norske myndigheter fordi den ikke fylte vilkårene, kom det fram i retten i dag.

Note fra Rwanda - I februar 2008 mottok norske myndigheter en note fra Rwanda, og den hadde et vedlegg med en intern arrestordre og tiltalebeslutning, og det var en begjæring om utlevering av Bugingo, sa aktor Marit Bakkevig under sitt innledningsforedrag i dag.

Dermed kan det se ut som norske myndigheter har opptrådt på tvers av Kripos anbefaling om hvordan slike saker bør håndteres.

Ifølge NRK mener Kripos at utlevering generelt er den beste løsningen og at slike saker bare unntaksvis bør behandles ved norske domstoler, slik at land som har opplevd krig og konflikter selv får dømme egne overgripere.

- Fikk ikke ny begjæring Bakkevig sa imidlertid at Norge ikke kunne imøtekomme utleveringsbegjæringen fra 2008.

- Justisdepartementet skrev til myndighetene i Rwanda og og gjorde oppmerksom på at begjæringen ikke fylte vilkårene for norsk utleveringslov, sa hun i retten i dag.

En ny utleveringsbegjæring som fulgte vilkårene, har Norge ifølge Bakkevig ikke fått.

- Det ble ikke gjort noe mer med sikte på utlevering den gangen, og etter den tid har ikke norske myndigheter mottatt noen begjæring om utlevering, sa Marit Bakkevig i retten i dag. 

«Ytterst tvilsomt» Sadi Bugingos forsvarer Brynjulf Risnes synes det er «underlig» og «ytterst tvilsomt» at aktor i tingretten sa at det ikke hadde kommet noen utleveringsbegjæring fra Rwanda, og sier at han først i tingretten.

- Vi har sett utleveringsbegjæringen, og kan ikke se noen formelle vanskeligheter og ingen spesielle grunner til at den skulle avvises, sier han til Dagbladet. Han er svært misfornøyd med påtalemyndighetens håndtering, og sier at han først for kort tid siden fikk oversendt utleveringsbegjæringen fra 2008.

- Saken fikk en veldig spesiell start, men nå er vi glade for at vi har et helt annet bevisbilde enn i tingretten, med 70 nye vitner, sier han til Dagbladet.

- Var ikke aktor Risnes synes det er argumenter som taler både for og imot at en utlevering ville ha vært det beste.

- Det er men de sterkeste argumentene taler vel for at en sak behandles i nærmiljøet, for der kjenner de referanserammene. Men nå kan han ikke utleveres lenger, når dette sporet er valgt, sier Risnes.

- Det kan jeg ikke svare på. Jeg var ikke aktor den gangen, sier Marit Bakkevig når Dagbladet spør om hvorfor det ble sagt i tingretten at Sadi Bugingo ikke hadde blitt begjært utlevert. Hun sier likevel at begjæringen fra Rwanda ble sendt til Justisdepartementet, og ikke ble formelt oversendt til statsadvokaten.

- Jeg har ikke bevisst sagt noe uriktig i retten, sier Petter Mandt som nå har sluttet i jobben som statsadvokat. Han forklarer også at en utleveringsbegjæring først kommer til Utenriksdepartementet, så til Justisdepartementet og deretter må gjennom flere ledd før den eventuelt kommer til statsadvokaten og politiet. Utover det vil han ikke kommentere saken.

Leste ofres navn Sadi Bugingo, som kom til Norge i 2002, ble funnet skyldig i å ha drept flere tusen mennesker under folkemordet i Rwanda i 1994. Tingretten slo fast at Bugingo hadde en lederrolle da han deltok i to massakrer, hvor om lag 2000 mennesker ble drept. I tillegg skal han ha stått bak flere drap på sykehuset i hjembyen Kibungo.

Mye av aktor Marit Bakkevigs innledningsforedrag i dag gikk med til å lese opp navnene til en rekke ofre.

- Erkjenner ikke straffeskyld, var Sadi Bugingos svar på tiltalen.

Et års forsinkelse Bakkevig forklarte i retten i dag at han er tiltalt etter straffelovens paragraf 233, for drap med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter.

Fordi loven ikke har tilbakevirkende kraft, er han ikke tiltalt etter en ny paragraf om folkemord som kom til i 2005.

Ankesaken mot Sadi Bugingo skulle startet i september i fjor, men ble utsatt fordi forsvareren skulle granske en rekke ukjente dommer fra massakrene i Rwanda.

Godt over 100 vitner skal møte for retten, de fleste av disse fra afrikanske land. Saken fortsetter helt fram til jul.

AKTOR: Statsadvokat Marit Bakkevig. Arkivoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
AKTOR: Statsadvokat Marit Bakkevig. Arkivoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Vis mer