Folket må bestemme!

Et lite mindretall av nei-folk på Stortinget bør ikke kunne overprøve et eventuelt ja fra folket i EU-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nei-folkene setter demokratiet ut av spill når de nå går imot endring av Grunnlovens §93. Fortsatt forsvarer de at et lite mindretall på Stortinget skal kunne overprøve folkets vilje gjennom en folkeavstemning.

Hvis et flertall i en folkeavstemming for eksempel sier ja til EU-medlemskap, skal da et lite mindretall av nei-folk på Stortinget kunne overprøve folkets vilje? Hvilket demokrati er det?

Det er ganske oppsiktvekkende at neileder Heming Olaussen mener at resultatet av en folkeavstemning skal kunne hindres satt ut i livet av et lite mindretall i Stortinget. Når folkets vilje munner ut i et resultat Olaussen ikke liker, da skal folkets vilje overprøves! Slike prinsipper hører ikke hjemme i et demokrati! Olaussens prinsipper hører hjemme under helt andre styresett i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

For meg er det fullstendig ubegripelig at folkevalgte i Stortinget kan følge Olaussens tankegang. De stortingsrepresentanter som har tenkt å følge ham: Vil dere ikke respektere en folkeavstemning hvor flertall av folket sier ja til EU-medlemskap? Er det bare nei-flertall som krever respekt? Hvis det er slik, hva skal vi da med folkeavstemning som et demokratisk verktøy?

Neifolkene hevder at det å endre grunnlovsparagrafen er å endre spillereglene. Vi har en soleklar spilleregel i EU-saken; Folket avgjør gjennom folkeavstemning! Det blir intet norsk EU-medlemskap uten at et flertall av det norske folk har sagt ja ved en folkeavstemning. Det burde være den enkle og klare spilleregel for alle parter. Det er trist at Olaussen ikke støtter opp om denne meget klare spilleregelen. Det er Olaussen som nå sår tvil om spillereglene ved ikke å respektere folkets vilje.

Jeg håper Stortingets folkevalgte når saken behandles i Stortinget torsdag viser større respekt for folkeviljen enn det Olaussen og Nei til EU gjør.

JA-LEDER: - Hvis et flertall i en folkeavstemming for eksempel sier ja til EU-medlemskap, skal da et lite mindretall av nei-folk på Stortinget kunne overprøve folkets vilje? Hvilket demokrati er det?, skriver Grete Berget.