- MANGLENDE RESPEKT: - Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger om Nærings- og fiskeridepartementets saksbehandling der statsråd Torbjørn Røe Isaksen er ansvarlig sjef. Foto: NTB Scanpix
- MANGLENDE RESPEKT: - Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger om Nærings- og fiskeridepartementets saksbehandling der statsråd Torbjørn Røe Isaksen er ansvarlig sjef. Foto: NTB ScanpixVis mer

Innsyn i kalenderoppføringer:

«Folkets advokat» går knallhardt ut mot sommel

Klage om innsyn i næringsministerens kalender har vært til behandling siden 2016.

En klagesak om innsyn i næringsministerens e-postkalender - altså ministerens program fra time til time - har nå vært til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet helt siden 2016.

Sivilombudsmannen er mildt sagt ikke fornøyd med departementets saksbehandling, hvor næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har vært ansvarlig siden januar 2018.

- Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

Uvant sterke ord

Den konkrete saken som nå får Sivilombudsmannen til å ta sterke ord i bruk, begynte med at avisa VG sommeren 2016 klaget på et avslag om innsyn i næringsministerens kalender.

Helt siden oktober samme år har klagesaken ligget på Sivilombudsmannens bord.

- Departements manglende svar og de formuleringene som er brukt i brevene til meg, gir inntrykk av at departementet faktisk ikke har hatt til intensjon å følge de fristene som er satt, slår Sivilombudsmannen fast.

Det er svært uvanlig at ombudsmannen bruker så sterke ord i omtalen av regjeringens arbeid.

«Kompleks og prinsipiell»

Kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Trond Viken, forteller at behandlingen har tatt tid fordi «saken er kompleks og prinsipiell, og har krevd grundige vurderinger».

Viken sier at de nå har rettet seg etter Sivilombudsmannens uttalelser, og har behandlet anmodninger om innsyn i kalenderoppføringer i tråd med dette.

- VG har bedt om en nærmere begrunnelse for avslag i deler av kalenderoppføringene. Dette jobber vi med og vil besvare om kort tid, skriver Viken i en e-post til Dagbladet.

Sivilombudsmannen har bedt om å få oversendt endelig vedtak, opplyser Viken. Han sier at departementet har hatt som intensjon å vente med å sende endelig vedtak til Sivilombudsmannen, til etter de har sendt nærmere begrunnelse til VG.

Nå varsler han at departementet vil gi Sivilombudsmannen et svar i morgen.

- Det har ikke vært mulig å imøtekomme Sivilombudsmannens opprinnelige frist 15. august, men vi vil svare innen den utsatte fristen i morgen.

Rykende uenige

Fra før er det kjent at Sivilombudsmannen og regjeringen er rykende uenige i om kalenderoppføringer kan regnes som saksdokumenter som offentligheten kan søke om innsyn i.

Mens Sivilombudsmannen mener ja, har statsminister Erna Solberg overfor Dagbladet sammenliknet kalenderinnsyn hos regjeringen med overvåking.

For å unngå dette, har hun iverksatt et arbeid med å endre offentlighetsloven, slik at kalenderposter skal kunne unntas offentlighet.

Også Dagbladet har bedt om innsyn i regjeringens e-postkalender, nærmere bestemt i statsminister Erna Solbergs.

Saken endte i februar i år med Sivilombudsmannens støtte for Dagbladets syn om at kalenderoppføringene ikke kan hemmeligholdes.

Fordi Sivilombudsmannen ikke kan instruere regjeringen, kan regjeringen velge å trosse ombudsmannens vurderinger - men risikerer i så fall at saken bringes inn for Stortinget.

Flere purringer

I saken om innsyn i Næringsdepartementets kalenderoppføringer ba Sivilombudsmannen i juni 2017 departementet om å gjøre en ny vurdering - noe som ifølge ombudsmannen først skjedde ett år seinere, etter flere purringer.

Sivilombudsmannen har fortsatt ikke fått en kopi av vedtakene for kalenderoppføringer som Næringsdepartementet ikke har gitt innsyn i.

- Jeg registrerer at departementet ennå ikke, til tross for purring, har besvart vårt siste brev. Jeg vet dermed ikke om det er gitt innsyn og om det eventuelt er fattet vedtak for avslag om innsyn, sier Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannen understreker at selv om de i departementet er uenige i ombudsmannens vurderinger, må de likevel respektere tidsfrister og følge opp sine egne løfter.

Nå har han gitt departementet frist til 30. august med å gi ham de svarene han har etterlyst.

Skal fristen overholdes, blir departementet nødt til å få opp tempoet.