Folkets helse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Helseminister Dagfinn Høybråten har lagt fram det som er kalt en «resept for et sunnere Norge», i form av en stortingsmelding om folkehelsepolitikken det neste tiåret. Målet er at befolkningen skal leve lenger og bli friskere. Ett av målene er å redusere helseforskjellene i befolkningen. Dette punktet er meldingens svakeste. Det største og tyngste ansvaret for egen helse legges på enkeltmennesket. Meldingen er lite konkret når det gjelder tiltak i forhold til arbeidsmiljø og andre «tunge» faktorer som systematisk påvirker folkehelsa.
  • Stortingsmeldingen har en positiv kvinnevinkling. Helseministeren hevder at medisinsk forskning og utvikling historisk har vært ensidig basert på menns premisser. Nå skal forskningen gis et løft samtidig som systematisk kjønnsvridning skal motarbeides overalt i helsevesenet. Vi håper at dette signalet fra helseministeren blir fulgt opp av forskere, legemiddelprodusenter, og av de som arbeider med pasienter i sykehus og på legekontorer.
  • Meldingen om folkehelsa tar et viktig skritt bort fra den utbredte holdningen om at små og store lidelser best kan rettes opp med en liten, hvit pille utskrevet på resept av legen og innkjøpt på apoteket. I stedet bygger helseministeren på erkjennelsen av at fysisk aktivitet, generell trivsel og redusert stress ofte er mer og varigere helsebringende enn pilleesken.
  • Når helseministeren vil redusere de systematiske helseforskjellene i samfunnet, må han i samarbeid med Stortinget der meldingen nå ligger, legge større vekt på virkningen av miljøfaktorer i arbeidslivet, som økte produksjonskrav, høye krav til hyppige og omfattende omstillinger, masseoppsigelser og økende arbeidsledighet. Det er ikke sikkert at en langtidsledig kan fjerne følelsen av utrygghet og nederlag bare ved hjelp av lange løpeturer, selv om de er ordinert på «grønn resept». Jobbtilbud og trygghet på arbeidsplassen er viktigere for allmenntilstanden. Stortingsmeldingen legger vekt på forebyggende tiltak for å bedre befolkningens psykiske helse. Dette har vi hørt før. Tida er for lengst inne til å la handling følge ord.