Folkets røykeparti (Frp)

Det har flest storrøykere, unge røykere og rulletobakkrøykere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ferske tall fra SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, viser at ingen røyker så mye som Frp-velgerne.

- Frp-velgerne skårer markant høyere enn de andre partiene på alle røykeindiaktorer. I tillegg har røykere med Frp-sympati en mer innbarket røykeidentitet. De ser på seg selv oftere som røykere også fem år fram i tid, sier forsker Karl Erik Lund i SIRUS til Dagbladet.

Resultatene om røyking og partitilhørighet er et biprodukt av et større forskningsprosjekt SIRUS holder på med om røyking og sosial ulikhet.

4500 respondenter

Undersøkelsen bygger på en analyse av de årlige røykevaneundersøkelsene, som Statistisk sentralbyrå og Sosial- og helsedirektoratet utførte i perioden 1998- 2002. Dette utgjør cirka 4500 respondenter, herav 1400 røykere. Aldersgruppa var 16- 74 år.

Lund sier at Frp er folkets røykeparti først og fremst på grunn av velgernes sosiale bakgrunn.

- De har gjerne manuelle yrker, kort utdanning og er overrepresentert i den laveste sosioøkonomiske gruppa. Dette er forhold som øker sjansen for å røyke. Men selv når vi korrigerer for disse faktorene, røyker Frp-velgerne mest.

Midt på treet

Mens Høyre-, Ap-, SV- og RV-velgerne ligger midt på røyketreet, finner vi mellompartiene KrF, V og Sp i det andre ytterpunktet på greina. Disse røyker mindre, og har også lavere toleransegrense overfor passiv røyking.

RØYKEPARTI: Frp-velgerne er de som røyker mest i landet.