Folkvord har ingen mappe!

Mannen som har ivret mest for at politisk overvåkede skulle få innsyn i sine mapper, RV-eren Erling Folkvord, har selv ingen mappe. Han tror mappa hans er blitt flyttet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Folkvord har tre alternative forklaringer på dette.

- Den ene muligheten er at POT (nå PST, red.anm.) aldri har registrert noe på meg. Den andre er at POT og Innsynsutvalget er av den oppfatning at jeg er blitt overvåket på lovlig grunnlag. Den tredje er at dokumentene i min mappe har blitt makulert eller flyttet til et arkiv som Innsynsutvalget ikke har tilgang til, sier han.

Folkvord har selv fått indikasjoner fra folk med nær tilknytning til de hemmelige tjenestene om at det siste kan ha skjedd.

Lund-kommisjon

Folkvord representerte RV på Stortinget og satt i spesialkomiteen som oppnevnte Lund-kommisjonen. Allerede i mai 1996, da Lund-kommisjonens rapport ble offentliggjort, gikk Folkvord og daværende RV-leder Jørn Magdal ut med T-skjorter påført slagordet: Jeg vil se mappa mi. Samtidig fremmet Folkvord et lovforslag om at det skulle gis rett til innsyn i overvåkingspolitiets mapper.

Folkvord sendte alt da en søknad til Politiets overvåkingstjeneste om innsyn i sin mappe. Søknaden ble avslått. Begrunnelsen var at politiets kriminalitetsforebyggende arbeid ville bli nærmest meningsløst og uten effekt om slike opplysninger ble gitt.

Svaret ble gitt før Stortinget etter behandlingen av Lund-kommisjonens rapport vedtok en tidsavgrenset lov om begrenset innsyn i mapper.

Ikke registrert

Nå viser det seg altså at mappa til den ivrigste forkjemperen for innsyn i mappene til politisk overvåkede, er tom. Det til tross for at personer som har stått før og etter ham på valglister, sentralt og lokalt, er blitt registrert.

Ei tom mappe er ikke ensbetydende med at man ikke er registrert eller har vært under overvåking. I Folkvords tilfelle tyder alt på at Innsynsutvalget ikke har funnet registrerte opplysninger om ham fra perioden før 1977. For perioden etter 1977 vil Innsynsutvalget bare bekrefte hvis en person er overvåket uten lovlig hjemmel. Utvalget vil verken bekrefte eller benekte om man er blitt utsatt for «lovlig» overvåking i perioden 25. november 1977 til 8. mai 1996.

Folkvord sier han har varslet utvalget om at han vil benytte seg av sin klageadgang.

IKKE REGISTRERT: Erling Folkvord er ikke registrert med noen mappe, i hvert fall ikke i tida før 1977.