- Følte seg truet

FROGNER (Dagbladet): I dag vil tvisten om Orderud gård bli rullet opp i retten. Dette er selve drapsmotivet, ifølge påtalemyndigheten. Advokat Ole Edw. Hagen var den siste som besøkte kårboligen før drapene. Han vil fortelle at klienten Kristian Orderud følte seg truet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På møtet knyttet Kristian attentatene mot Anne Orderud Paust direkte opp mot gårdstvisten - og sto fortsatt steilt mot sønnen.

Hagens juridiske motpart, advokat Rolf Nybakk, vil ventelig forklare at Per og Veronica Orderud - få timer før drapene skjedde - gledet seg over at et forlik var på gang. De to diametralt motsatte forklaringene vil trolig sette sitt preg på Nes herredsrett de neste dagene.

Ingen av de to juristene ønsker å kommentere saken før de skal vitne i retten i dag og i morgen.

Møtet

Dagbladet kjenner imidlertid til hendelsesforløpet i forbindelse med møtet på Orderud gård vel et døgn før trippeldrapet:

Torsdag 20. mai 1999, litt utpå dagen, kjører advokat Ole Edw. Hagen fra sitt kontor til kårboligen på Orderud gård.

Møtets formål er å diskutere gårdskonflikten.

Men Kristian Orderud skal ikke være villig til å finne løsninger denne dagen. Han er mest opptatt av å fortelle Hagen at han setter attentatforsøkene fra året før i direkte sammenheng med konfliktene om gården.

Hagen forfølger ikke 81-åringens utspill. Han ønsker å lete etter løsning heller enn å oppsøke nye konflikter. Derfor penser han Kristian Orderud tilbake til sakens kjerne - som i seg selv begynner å bli delt.

  • 1.
Gårdsdokumentene i forbindelse med at Per skal overta gården.

  • 2.
Tomtesalget. Kristian ønsker å selge 15 dekar grunn til industri- og boligformål. Tomta er verdsatt til nesten én million kroner. Kristian ønsker at pengene skal gå direkte til Pers søster Anne i stedet for til seg selv. Dette for å forhindre at Per skal arve halvparten etter Kristians egen død.

Tredje konflikt

På møtet med Ole Edw. Hagen bringer Kristian Orderud opp en tredje konflikt. Den om tømmeret:

  • 3.
En tid i forveien hadde Kristian inngått avtale med Sørum kommune om hogging av tømmer. Hoggingen skulle foregå 25. mai (altså tre døgn etter trippeldrapet). Per Orderud skal ha ringt kommunen og nektet, hvilket medførte at Sørum kommune trakk hoggingstillatelsen.

Møtet i kårboligen varer i en drøy time. Han tar farvel med de gamle - og er den siste som ser dem i live - foruten Anne selv og morderne.

Hagen kjører tilbake til kontoret, der han ringer til advokat Rolf Nybakk. Ifølge Hagen sa han da at det var langt igjen til enighet. Neste dag - fredag 21. mai - ringer Nybakk til sin klient Per Orderud.

- Han presenterte det på en slik måte at jeg følte forliket var i havn. Jeg tenkte at tvisten var over, sa Per Orderud da han forklarte seg for Nes herredsrett.

Nybakk vil trolig støtte Pers framstilling. Nybakk skal også overfor andre de andre ansatte på kontoret ha gitt uttrykk for at gårdstvisten gikk mot et forlik. En av dem er også stevnet som vitne.

- Det viktigste er hvordan Per oppfattet beskjeden fra sin advokat, sier Schiøtz.

Fortvilet

Den årelange striden om Orderud gård hadde toppet seg sommeren 1997, da faren Kristian utstedte en urådighetserklæring som begrenset Pers muligheter til å utvikle gården slik han ønsket. Odelsgutten ble til slutt så fortvilet at han gikk rettens vei - med en forfalsket kjøpekontrakt. Han vant saken, men faren anket. Og verken han eller kona ønsket å gå en ny runde i retten.

Ifølge Kristin Kirkemo Haukeland var gårdstvisten tema da drapene ble planlagt lille julaften.

- Jeg spør om det ikke var drøyt å ta livet av fire personer for en rettssak. Da sier Per «skjønner du ikke at dette er seriøst». Han sier at «enten må de dø eller så dør vi», sa Kristin i sin forklaring.

DREPT: Kristian Orderud - Per Orderuds far - var ikke på talefot med sin sønn i lang tid forut for drapet.
STRIDENS KJERNE: Striden om eiendomsretten til Orderud gård var de tiltaltes motiv for trippeldrapet, mener påtalemyndigheten.