Fond viser vei

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Folketrygdfondet har i vår deltatt på 30 generalforsamlinger i selskaper hvor fondet har eierinteresser, og ifølge Aftenposten protestert 16 ganger mot forslag fra de respektive styrene. Spesielt har fondet reagert mot prinsippene for lederavlønning og mangelfull informasjon om disse. Det er helt i tråd med de nye reglene i allmennaksjeloven som fastslår at generalforsamlingen skal behandle retningslinjene for lederavlønning og annen ledergodtgjørelse som opsjonsprogrammer og liknende. Folketrygdfondet nøyer seg ikke med å gi fullmakter til selskapenes styrer.

Folketrygdfondets egne prinsipper går ut på at lederlønningene ikke må være urimelig høye. De bør ha et nivå som er alminnelig akseptert og ikke svekker selskapets omdømme. Bråket om Hydro-opsjonene viser at flere statsdominerte selskaper burde tenkt i liknende baner. Folketrygdfondet har ikke opplyst om hvor de har protestert og bedt om protokolltilførsler. Men at de bruker sin eiermakt på denne måten er et viktig bidrag til at styrene i de selskaper hvor de har eierandeler viser større edruelighet.