Før børs - heldig Statoil-timing

Energiaksjer har overtatt som mest hot i USA. Snakk om heldig tidspunkt for Statoil-noteringen. Følg med Schibsted, Norske Skog og Statoil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den seneste måneden har det amerikanske aksjemarkedet har blitt som obligasjonsmarkedet: Dårlig nytt er godt nytt, og godt nytt er dårlig nytt. Fredag falt aksjekursene forholds kraftig på bedre tall enn ventet både for detaljhandelsomsetningen og konsumentenes forventninger.

Wall Street mislikte nemlig sterkt at konsumentene holder liv i den amerikanske økonomien. Det kan gjøre det mindre maktpåliggende for den amerikanske sentralbanken å fortsette de aggressive rentekuttene.

Årsaken er at Wall Street trenger påfyll av drivstoff for å stige videre. Dow Jones Industrials er opp 15 prosent den seneste måneden. Nasdaq opp rundt 30 prosent. Problemet er at inntjeningsbildet ikke ser ut til å bedre seg de nærmeste par kvartalene, i den grad man kan se noe som helst. Selskapenes inntjening er nemlig under press fra høyere lønnskostnader, skyhøye energipriser og manglende mulighet for å sette opp prisene.

Markedet setter dermed sin lit til at rentene skal så kraftig ned at de får aksjemarkedet til å fremstå som billig, men også at rentene kommer så mye ned at investeringslysten i næringslivet går opp igjen.

Tirsdag er det rentemøte i den amerikanske sentralbanken, og forventningene hos nesten alle er et kutt på ytterligere 50 basispunkter. Spørsmålet er om det markerer slutten på rentekuttene for denne gang. Det var det markedet fryktet fredag.

Men til tross for sterke tall for brutto nasjonalproduktet (BNP)i første kvartal, og den gode detaljomsetningen i april, er det trolig for tidlig å avblåse resesjonsfaren.

Før det første er det fare for BNP-tallene blir revidert ned ved neste korsvei. I tidlig stadium av en resesjon har nemlig statistikk for BNP, konsum og sysselsetting typisk vist for høye tall, og har dermed blitt revidert ned senere.

For det andre har så kraftige fall i sysselsettingen som man har sett i mars og ikke minst april alltid vært forvarsler til resesjoner. Antall sysselsatte har minsket med 645.000 viser en fersk undersøkelse.

Og oppsigelsene fortsetter. Årsaken finner vi i problemstillingen over: Selskapenes resultater er under press fra økte kostnader, men faste produktpriser. Eneste måten å bedre inntjeningen på når økonomien viser lavere marsjfart er å si opp personell.

Men én sektor som ikke opplever resultatskvis om dagen er oljeselskapene. For disse er inntjeningen så god at de ikke tør å tro at det kan fortsette. De har derfor unnlatt å investere tungt til tross for rekordresultater. Det har gitt seg utslag i for lite raffinerikapasitet og leting etter nye oljeforekomster.

Den lave raffinerikapasiteten slår nå ut i en voldsom oppgang i bensinprisene, noe som isolert sett kan ramme amerikanske forbrukere og sende USAs økonomi inn i resesjon uansett. Den lave oppdagelsen av nye oljeforekomster i USA har skapt bekymring for energisituasjonen, som nå stadig oftere sammenlignes med energikrisen på 70-tallet. Den 17. mai kommer den nye amerikanske administrasjonen med sin handlingsplan for energispørsmål.

I den sammenhang kommer den forestående emisjonen og børsnoteringen av Statoil på et gunstig tidspunkt. På Wall Street har energi nesten overtatt som den største sektoren når det gjelder børsnoteringer (IPO), og de meglerhusene som ikke bare har dekning på teknologi, men også oljeselskaper, har fortsatt gode tider.

Børsnoteringen av Statoil bør derfor være en lett jobb for tilretteleggerne, som drar inn sine titalls millioner på jobber. En jobb som blir langt enklere enn Telenor-emisjonen. Men det er synd at Statoil ikke blir en folkeaksje. Er det noe som bør tilhøre folket, så er det grunnrenten ute i Nordsjøen.

Følg med Statoil i dag. Selskapet har fremskyndet fremleggelsen av resultatregnskapet for første kvartal til i dag. Ifølge Financial Times i forrige uke, går nemlig startskuddet for markedsføringen av Statoil-aksjen kanskje så tidlig som i dag. Selv om oljeprisen er lavere enn på sitt høyeste i fjor, er det trolig meget pene tall som Statoil kan vise til. Og som vil friste potensielle investorer.

Følg også med Schibsted i dag. Det er tøffere tider for mediabransjen. Flere medier å annonsere i, men ikke voksende reklamebudsjetter gjør livet tøffere for både de på nett og de i tradisjonelle medier.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Telenor 'ta rotta' på Schibsted ved å kjøpe opp fire-mannbedriften Finanskanalen. Det sier vel det meste om seriøsiteten. Vi takker selvsagt for den store troen på Finanskanalen, men minner om at lørdagens oppslag i Dagens Næringsliv var skrevet av den samme journalisten som laget en stor sak på at amerikanske analytikere er mindre optimistiske enn sine norske kollegaer fordi flere amerikanske selskaper leverte bedre resultater enn ventet enn tilfellet er i Norge. Hva har Dagens Næringsliv trodd at de mange resultatvarslene i USA var ment som?

Går det dårlig for Schibsted og avisene, går det som regel dårligere med skogaksjene også. Følg med Norske Skog. Fredag kom Merrill Lynch ut med en rapport som fastslo at etterspørselen etter papir fortsetter å være svak, tross nedbygging av lagrene. I tillegg sa konsernsjefen i International Paper, John Dillon, at den svake økonomiske utviklingen I USA har svekket etterspørselen etter bade papir og emballasjeprodukter. Stadig flere aviser melder om oppsigelser på grunn av vanskeligere tider.

Det er forholdsvis lite på agendaen her hjemme denne uken. Det blir fokus på renter ettersom både den amerikanske sentralbanken holde rentemøte i morgen (med beskjed klokken 20.15) og Norges Bank, som holder sitt rentemøte dagen etter. I USA blir det rentekutt. I Norge skjer det høyst sannsynlig intet med rentene.

Markedet beveger seg sidelengs om dagen. Steve Galbraith, sjefstrateg for Morgan Stanley i USA, tror handelsvolumene på børsene vil falle fordi bevegelsene blir mindre fremover. Dermed kan det bli mindre handel blant private spekulanter, samt mindre sektorrotasjon blant de institusjonelle investorene.

Jammen godt da, for meglerhusene, at vi har Opticom her i Norge.