Før børs mandag - IT-bunn i sikte

Nasdaq er snart ned 60 prosent fra toppen, og fortsatt hagler resultatvarslene i USA. Her hjemme er vi snart immune og gjør oss klart for opptur. Følg med i oil services, Smedvig og TeleComputing.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

IT-aksjene i USA har falt voldsomt den seneste året. Nasdaq Composite er ned nesten 60 prosent fra toppen. Bak dette tallet skjuler det seg et voldsomt verdifall. Riktignok har nok ikke de fleste kjøpt aksjene sine den 10. mars 2000, da Nasdaq toppet ut på godt over 5.000 poeng, men det er ingen tvil om at mange føler seg langt mindre velstående nå enn for ett år siden.

Heldigvis for amerikansk økonomi, og den globale økonomien også, så har det ikke vært noe generelt kursras i sektorene utenom IT-aksjene. Dow Jones Industrials og S&P 500 er riktinok en del ned fra toppen, men ikke noe dramatisk.

Resultatutsiktene mørke

Og der balanserer amerikansk økonomi for øyeblikket. Industriproduksjonen har falt kraftig, men synes å ha stabilisert seg på et laverere nivå for å tilspasse tilbudet til den lavere etterspørselen. Men det har ikke blitt noe verre de siste par månedene. Innkjøpssjefs-indeksen NAPN viste en liten oppgang i februar, og dersom forbrukerne ikke kniper for mye igjen på lommeboken kan amerikansk økonomi forholdsvis raskt korrigere seg selv i løpet av året.

Mens de makroøkonomiske tallene er ganske forvirrende for øyeblikket, er resultatutsiktene fortsatt mørke. Etter Oracles resultatvarsel sent torsdag, er det nå bare IBM av de store selskapene som ikke har varslet om lavere resultater. De færreste tror selv IBM slipper unna nedturen som nå rammer hele det amerikanske næringslivet.

Både kurseneog resultatestimatene har falt det siste året. Men kursene har falt mer.. Som påpekt tidligere i denne spalten vil ikke investorene i dag ha de samme aksjene på et pris/fortjeneste-forhold (P/E) på 30 som de selv kjøpte på P/E 100 eller mer for ett år siden.

I dag er rentene lavere og inneværende års inntjening er neppe toppinntjeningen, og sånn sett skulle ikke dagens prising av teknologiselskaper som Intel, Microsoft, Oracle, Sun, EMC and Cisco være avskrekkende.

Nærmer oss en bunn

Avskrekkende var prisingen ifjor, men da var oppfatningen i markedet at resultatestimatene var for lave. I dag tror mange at resultatestimatene må nedjusteres. Men for de største selskapene er det ikke analytikerne, men selskapene som gir resultatestimater. Dermed må markedet mistenke selskapene for å komme med flere resultatvarsler i år. Ellers fremstår de nevnte aksjene som relativt gunstig priset for øyeblikket. P/E på rundt 30 burde være attraktivt for mange av disse selskapene. En slik prising fordrer ikke mer enn årlig vekst på rundt 15 prosent.

Markedet nærer likevel ikke tillit til inntjeningsestimatene for tiden. Kanskje ikke så rart. Stjerneanalytikere i Goldman Sachs og Morgan Stanley kutter først nå sine anbefalinger og resultater på de store IT-selskapene. Det skjer etter at aksjene har falt 50-60-70 prosent.

Kanskje er alt dette likevel tegn på at vi nærmer oss en bunn. Når de evig-optimistiske topp-analytikerne på Wall Street omsider sier selg, er nok det meste på negative nyheter priset inn.

Klok av skade vil nok markedet ikke kjøpe aksjer av den grunn alene. Etter en tjuvstart på et bullmarked etter rentekuttet fra Federal Reserve den 3. januar, vil markedet forsikre seg om at det er et genuint startsignal man hører.

I januar trodde man rentekuttet var startsignalet. Nå er man ikke så sikre på at det redder resultatene likevel. Selv ikke utsikter til nye rentekutt denne måneden frister investorene til å kjøpe IT-aksjer. Prisingen i pengemarkedet impliserer nå en 62 prosents sjanse for et kutt på 50 basispunkter på sentralbankmøtet den 20. mars. Denne ukes arbeidsledighetstall for februar vil kunne bli avgjørende i så måte. Markedet regner i snitt med under 100.000 nye arbeidsplasser utenom jordbruket. Noen tror det ikke ble skapt noe nye arbeidsplasser i februar.

Følg med Schibsted

Følg med Schibsted I dag. Morgan Stanley, en av verden sstørste meglerhus, er blitt svært så negative til mediaaksjer nå. Årsaken er et kraftig fall i annonsevolumene i februar. Flere av de store avisene og magasinene har opplevd kraftig fall i annonsevolumet ettersom amerikansk økonomi er svak. Historisk er det en sterk sammenheng mellom veksten i brutto nasjonalproduktet og annonsevolum. Dermed har man ikke trengt å være formann i Mensa eller analytiker i Morgan Stanley for å skjønne at annonsevolumet måtte gå ned i USA i første kvartal. Men nå er det sagt og mediaaksjene falt på Wall Street igår.

Bortsett fra en sentimentskifte hos internasjonale inevstorer bør ikke dette bety all verden for Schibsted. Annonsevolumet her hjemme er avhengig av den norske fastlandsøkonomien, og der er det ikke tegn til noen større endringer i frohold tiul tidligere. Langsiktig er det imidlertid enkelte faresignaler. Stadig flere finner boliger på internett. Jo mer dette går opp for boligselgere og -meglere, jo mindre interessant er det å bruke 20.000 kroner på en annonse i Aftenposten. Rubrikkmarkedet til Aftenposten har vært under angrep noen år, men har klart å holde stand bemerkelsesverdig bra. Det tyder på tregheter i nedringer av vanene. Noe som er en fordel for Schibsted.

Følg også med oil services igjen. Oljeaksjene gikk bra på Wall Street fredag etter at Morgan Stanley påpekte at sektoren er billig. Meglerhuset venter at oljesektoren er en av de helt få sektorene som kommer til å oppleve oppjusteringer av resultatestimatene i løpet av året. Oil services-indeksen OSX steg hele 3,94 prosent på fredag.

Her hjemme gjorde Smedvig et hopp kort før stengning etter at Finanskanalen skrev om den sterke kjøpsnabefalingen fra Tom Arbøll i Karl Johan Fonds. Et positivt utfall av Balder-rettssaken mot Esso kan gi et kraftig løft for Smedvig.

RCL holdt seg bra i USA fredag, men konkurrenten Carnival har vært under press de seneste dagene. Fredag falt aksjen 3,1 prosent.

ASP-selskapet Citrix, som lager programvare for ASP-selskapene, falt nye 11 prosent fredag. Det kan legge en demper på TeleComputing.

Markedet her hjemme synes å ignorere mye av støyen på Wall Street. Fredag forsøkte markedet å se bort fra resultatvarselet fra Oracle, men markedet kom ned ettersom resten av Europa forberedte seg på et fall i USA.

Mangelen på nye viktige resultatvarsler samt en liten børsoppgang i Tokyo og sterke oljeaksjer i USA fredag kan gi en liten oppgang fra start i dag.