Før børs mandag - Look to USA

Utsiktene for verdensøkonomien er slett ikke de beste for tiden, men en strøm av resultater denne uken vil likevel være hovedfokus. Følg med Tomra og Norsk Hydro.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den ene aksjeyndlingen etter den andre plaffes ned fra aksjehimmelen over Oslo Børs. I januar ble PGS plukket ned og fredag måtte Tomra unngjelde med et kursfall på 21 prosent.

Dette er bare to av en rekke større selskaper på Oslo Børs som har fått gjennomgå i år. Begge har det til felles at de tradisjonelt har mange utenlandske investorer og således har vært heftigere priset enn mange mer 'norske' selskaper. Den spredte eierstrukturen har i det nye indeksregimet til Oslo Børs også sørget for en høy vekting.

PGS er ikke lenger noen aksjeyndling, verken for utenlandske eller norske. Står Tomra i fare for å komme i samme situasjon?

Vi tror ikke det. Tomra er unik på mer enn én måte, men det viktigste er at selskapet er god på et område hvor det nesten ikke har konkurranse. Det har gjort at prisingen lenge har ligget himmelvidt over mange andre.

I og med fredagens beslutning i Bundesrat blir nok multiplene noe lavere i tiden fremover, men ikke nødvendigvis så mye at en bør frykte en betydelig nedsiden for Tomra-kursen. Det skal vi komme tilbake til.

For tiden er det slett ikke noe vanskelig å tegne et mørkt bilde av utsiktene for verdensøkonomien. La oss raskt se på hva som skjedde mot slutten av forrige uke:

Det internasjonale pengefondet (IMF) tegnet temmelig grimme utsikter for det amerikanske aksjemarkedet. IMF advarte mot fall i det amerikanske aksjemarkedet og svakere dollar i en årlig rapport om kapitalbevegelser. Det internasjonale energibyrået justerte veksten for global oljeetterspørsel ned til tilsvarende nivå som rett etter Asia-krisen. Morgan Stanley nedjusterte sine globale vekstprognoser ned til et nivå som indikerer at en resesjon er rett rundt hjørnet. Fredag kom detaljhandelen i USA som kom inn lavere enn ventet. Privat forbruk utgjør som kjent to tredeler av BNP i amerikansk økonomi.

Fallende råvarepriser i første halvår av 2001 var et klart tegn på dårligere tider. Svakere etterspørsel etter nødvendige råvarer er et resultat av redusert tro på salgutsiktene for videreforedlede produkter.

The Bridge/Commodity Research bureau futures index er en indeks som følger prisen på i alt 17 råvarer. Indeksen benyttes derfor av mange for å måle verdensøkonomiens helsetilstand. Indeksen sluttet forrige uke farlig nær den laveste noteringen på halvannet år, nærmere bestemt på 207 poeng.

I kjølvannet av Asia-krisen lå indeksen på det laveste nivået på to tiår: I 1999 lå indeksen på i overkant av 183. Den gang var det mye tale om råvaredrevet deflasjon, noe som senere viste seg å være overdrevet ettersom USA var en vekstmotor som gikk på fjerdegir og etterhvert giret over i femte.

I dag går amerikansk økonomi i beste fall i første gir.

Et annen tegn i tiden er at økonomiene i sørøst-Asia sliter med lav vekst. Flere av landene er store råvareimportører relativt sett. I tillegg til at landene sliter med lav økonomisk vekst er regionen tynget av en høy dollarkurs.

I oljemarkedet er nedjusteringen av fremtidig etterspørselsvekst selvsagt ikke gode nyheter. Samtidig opprettholder OPEC sitt tilbud, og konsekvensen kan fort bli lavere oljepriser.

I sum betyr dette dårlige utsikter for en liten åpen økonomi som den norske. Svake utsikter for verdensøkonomien gir mindre handel og mindre behov for sjøgående frakt, lavere oljepriser gir mindre i statskassen, og vi må som vanlig feste vår lit til OPEC.

Fare for fall i dollarkursen lover heller ikke godt for det norske aksjemarkedet. Slik sett er det ikke lett å være optimist.

På kort sikt behøver ikke aksjemarkedet denne uken bli noen mørs forestilling. Inneværende uke er den store resultatuken i USA, men også her hjemme begynner resultater å strømme inn (Norsk Hydro legger frem tall klokken 09.30). Dette kan fort endre på sentimentet i et aksjemarked som er hungrig etter positive nyheter.

Tall fra Tomra i morgentimene legger sten til byrden i forhold til det som skjedde før helgen. Fredag falt Tomra-kursen med om lag 21 prosent og verdier for hele 5,8 milliarder kroner ble blåst bort i løpet av noen hektiske timer.

Driftsresultatet for andre kvartal er dårligere enn ventet. I tillegg tegner Tomra ikke noe lyst bilde av utsiktene i Europa for tredje kvartal. Selv om fjerde kvartal kan bli vesentlig bedre som følge av innføring av pant i Tyskland, er det ifølge Tomra også tegn til svakere vekst i USA som følge av restrukturering.

Før Tomra la frem resultat for andre kvartal i morgentimene skrev vi at det var gode sjanser for en kursrekyl i Tomra ettersom fredagens tyske pantelovbeslutning definitivt ikke setter strek for Tomras muligheter i Tyskland.

Resultatet fra Tomra for andre kvartal vil helt klart legge en demper på rekylen.

Vi tror mye av oppmerksomheten mandag kommer til å dreie som om nettopp Tomra og Norsk Hydro.