Før børs mandag - Mot normalt

USA økonomi minner lite om resesjon og Wall Street er ikke så mye ned som man kanskje skulle tro. Kanskje det hele bare har vært en normalisering? Følg med Orkla, Opticom og finansaksjer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det amerikanske aksjemarkedet er i bedring. Referanseindeksen Dow Jones Industrials er nå i pluss for året, og her hjemme har ikke fallet fra toppen vært dramatisk (selv om det har vørt for enkelte selskaper som åpenbart var overpriset).

Forrige uke nevnte jeg obligasjonsmarkedets evne til å "være" utviklingen. Ofte, men ikke alltid, har obligasjonsmarkedet sett utviklingen før aksjemarkedet. I fjor fikk USA en såkalt invertert rentekurve, det vil si at rentene for de obligasjonene som løp lengst, hadde en lavere rente enn de kortere obligasjonene. Normalt oppstår slike situasjoner bare når obligasjonsmarkedet tror det går mot dårligere tider, men i fjor ble denne utviklingen i stedet forklart med at det var knapphet på lange amerikanske statsobligasjoner som ga denne inverterte rentekurven.

Nå vet vi bedre. Det var faktisk bekymring for en oppbremsning i den amerikanske økonomien som lå bak denne renteutviklingen.

Men spørsmålet nå er hvor kraftig denne oppbremsningen er. På fredag ble det lagt frem tall som viste at USAs brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste med 2,0 prosent i første kvartal. Opp fra 1,0 i fjerde kvartal i fjor. Ut fra disse tallene kan det se ut til at USA er gjennom det verste.

Nå skyldes mye av oppgangen i BNP at importen var liten, noe som igjen bunner i en svak økonomi. Men den svake importen indikerer også at lagernedbyggingen kan ha vært markert i første kvartal, noe som er viktig for å unngå resesjon.

Ingen resesjon, foreløpig altså. Og hva så med det såkalte "bear markedet". Vel, definisjonen på et bear marked er at de store indeksen faller med mer enn 20 prosent. Det har de fleste av dem for så vidt gjort, men spørsmålet er likevel hvor reelt dette bear markedet i USA har vært. I et bear marked vil tradisjonelt de store, likvide aksjene gjøre det bedre enn de mindre aksjene fordi de representerer likviditet og trygghet. Men i fjor steg faktisk en uveiet S&P 500-indeks med 12 prosent, mens den offisielle indeksen, som er veiet, falt 10 prosent. Også andre uveiede indekser som viser de mindre aksjene (S&P SmallCap 600, S&P MidCap) gjorde det bedre enn S&P 500.

Det meste av pengene som har kommet inn til aksjefondene i USA de seneste årene har gått i de populære aksjene som alle skulle eier, Cisco, Nortel, Sun, Intel etc. Dette kan ha dradd kursene for langt opp, slik at de mindre aksjene har blitt hengende etter og hatt en mer normal kursutvikling.

Spørsmålet er om i hvor stor grad det har egentlig har vært et bear marked. Kanskje har indekstekniske forhold og den voldsomme fokuseringen på noen få telekom- og teknologiselskaper forledet oss i altfor lang tid.

Ser vi fremover er det fortsatt et misforhold mellom de store og mindre aksjene. Selv etter korreksjonen i de store aksjene det seneste året. Det er ventet en tosifret prosentvis nedgang i resultatene for aksjene om inngår i Nasdaq 100 (som utgjør de store teknologiaksjene) og et fall i 1 prosent for selskapene som inngår i S&P 500 (som utgjør de 500 største selskapene totalt). Men for selskapene som inngår i S&P MidCap 400 og Small Cap 6500 er det ventet resultatvekst på 4,8 prosent og 9,7 prosent henholdsvis.

Og P/E-nivåene er svært forskjellige. For de to indeksene er P/E-nivået (snitt) 17,5 og 15,6 henholdvis for 2001, mens S&P 500 er 21,6 og for Nasdaq 100 hele 61,3!

De store aksjene på Nasdaq har falt mye, ja. Men at Cisco har falt fra 80 dollar til 15 dollar, betyr ikke at aksjen er billig likevel. Cisco handles på 95 ganger kontantinntjeningen i år og 66 ganger kontantinntjeningen neste år (P/E på 44 for inneværende år). Generelt er for eksempel median P/E for aksjene som inngår i Morgan Stanley High-Tech Index hele 59 ganger neste års inntjening. Teknologi er fortsatt ikke billig med mindre man tror at resultatveksten disse selskapene hadde på topp vil være en snitt for de fremtidige årene.

På helgens mye mediafulgte årsmøte i Berkshire Hathaway advarte nestformann og investorguru Warren Buffets høyre hånd, Charles Munger, mot overdrevne vekstforventninger.

- Generelt mener jeg aksjeeiere i USA bør senke sine forventninger en hel del, sa Munger og henviste til folks forventninger om 15 prosent vekst over tid for selskapene som de investerer i. Enhver som forventer seg en slik vekst lever i en drømmeverden, supplerte Buffet med.

Bildet av en amerikansk økonomi i resesjon og et "bear market" på Wall Street krever begge noen modifikasjoner. Mye kan dermed tyde på at det som har skjedd på Wall Street og i amerikansk økonomi er en bevegelse mot det normale, i stedet for det unormale. I så fall kan har vi å gjøre med et aksjemarket som verken er "bear" eller"bull", kanskje bare "dull". Ikke rart da at norske spekulanter hiver seg over det lille obskure selskapet Opticom, der rykter og spekulasjoner går akkurat slik det passer en håndfull meglere og godt informerte investorer, som tjener rått på småspekulantenes uvitenhet. Kanskje er det fordi selskapets prising ikke styres av annet enn rykter at det handles i aksjen. På fredag kom det i alle fall en nyhet som burde har fanget Opticom-spekulantenes interesse.

Da offentligjorde IBM et gjennombrudd i nanoteknologi. Forskere ved IBM, som forsker hardt på morgendagens minnebrikker, har opplevd gjennombrudd for nanoteknologi som baner vei for en ny generasjon minnebrikker. Denne teknologien er i konkurranse med polymer-teknologien som Opticom satser på. Men ingen nyheter synes å påvirke Opticom-kursen. Kun rykter.

Følg med Orkla i dag. Avtroppende konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y. tar bladet fra munnen i dag og kritiserer den nye storaksjonæren Christen Sveaas.

Følg også finansaksjer. Klokka 11.00 kommer kredittindikatoren, som angir om låneetterspørselen fortsatt er sterk. Et høyt nivå kan sende rentene enda høyere i pengemarkedet. Fredagens tall for BNP-veksten i USA tyder ikke på at vi skal få noen rentenedgang her hjemme med det første.

Markedet fikk med seg BNP-tallene for USA før det stengte fredag, og dermed blir det nok en blandet utvikling i dag. Omsetningen kan bli laber som følge av inneklemt dag før 1. mai.