Før børs onsdag - Armageddon?

Gårsdagen var det nærmeste vi har vært dommedag på Wall Street. Kommer den, eller blir det mer seigpining? Følg med Tandberg, Ocean Rig og oil service.

Det er som vi skrev i børskommentaren i går: Det er ingen steder å gjemme seg. Og det er som ved munn- og klovsyke: Selv de friske aksjene slaktes.

Hvorfor? Er det panikk, eller er det andre krefter i sving? Mye tyder på at det både i Norge og USA nå foregår såkalte 'margin calls' på belånte aksjer eller derivatkontrakter. Det betyr at de som har belåning på aksjene sine, må stille mer sikkerhet for lånene, fordi det underliggende pantet, nemlig aksjen, har falt i verdi.

Har man ikke penger i banken eller i andre spareformer, må man gjøre aksjer om til kontanter for å møte lånebetingelsene. Har man lånt penger på sine Hydro-aksjer for å belåne investering i for eksempel Opticom, må man kanskje selge Hydro-aksjene sine. Selv om man gjerne har tro på Hydro.

Og nå kommer fokuset igjen på gjeld for alvor. Gjeld er fint i oppgangstider. Avkastningen på egenkapitalen blir som kjent å høy da. Med 100.000 kroner i egenkapital og 300.000 kroner i belåning, vil en kursoppgang på 50 prosent øke egenkapitalen med 200.000 kroner. Det vil si en avkastning på 200 prosent. Uten belåning vil en kursoppgang på 50 prosent bare gi 50.000 kroner, eller 50 prosent avkastning.

Men går det nedover blir det tilsvarende verre. Uten belåning sitter du fortsatt igjen med 50.000 etter et kursfall på 50 prosent. Med belåning på 300.000 kroner sitter du istedet igjen med en gjeld på 100.000 kroner hvis aksjekursene faller 50 prosent.

Dette fenomenet med 'margin calls' antas å ha bidratt sterkt til det panikkartede fallet i 1929. Her hadde bankene store utstående lån mot privatpersoner som lånte penger for å være med på tidenes bullmarked (bare oppgangen på slutten av 90-tallet kommer i nærheten).

Ifjor var nivået på aksjelån i USA svimlende høyt, men det har kommet ned. Når to tredeler av verdien av Nasdaq-børsen nå er borte, er likevel problemstillingen med belåning på aksjer svært aktuell. Og noe av årsaken til fallet i det absolutte nivået på aksjelån kan skyldes at kursene har falt og lånene har måttet bli innfridd.

På den annen side vil investorer som ikke er belånt (livselskaper etc) normalt komme inn og plukke opp aksjer som selges for mye ned i forhold til de underliggende verdier. Problemet er at heller ikke institusjonene synes å ville gå inn og kjøpe i dagens marked. Akkurat som forvalterne var redde for å ikke henge med på oppgangen på slutten av 90-tallet, tør de ikke være heltemodige eller dumdristige i dette markedet heller. Dessuten er det en del institusjoner som, på grunn av kapitaldekningregler og så videre, også må selge aksjer.

Hvilke konsekvenser får så kursfallet på realøkonomien? Ifølge en undersøkelse jeg nylig så, har den gjennomsnittlige amerikanske husholdning mindre enn 25 prosent av sin formue i aksjer. Det kursfallet vi nå har sett, trenger ikke forplante seg direkte i forbruket. Det tar gjerne opp til to år før husholdningene for alvor legger om sitt forbruk.

Når arbeidsmarkedet i tillegg, foreløpig, er stramt, behøver ikke fallet på Wall Street medføre noen resesjon i seg selv, slik tilfellet var i 1987. Men om nedgangen i amerikansk økonomi drar ut i tid, og aksjemarkedet fortsetter ned, blir situasjonen mer lik 1929...

På Wall Street igår var det rødt over hele linjen. Unntaket var Tandbergs konkurrent Polycom, som steg hele 7 prosent i det blodrøde markedet. Det til tross for at selskapet kom med resultatvarsel. Årsaken kan være at de uoffisielle forventnigene (såkalt whisper consensus) for resultatet i første kvartal lå enda lavere enn det selskapet antydet.

Selskapet sliter i sitt segment for videokonferanseutstyr, der de konkurrerer med Tandberg, men mye av dette skal skyldes for høye lagre hos distributørene, som nå slanker lagrene. Tandberg-aksjen falt kraftig igår etter Polycoms advarsel.

Følg også med Ocean Rig i dag. Verftet som bygger selskapets to rigger, er på randen av konkurs. Friede Goldman Halter har vært i problemer før, men en rapport fra meglerhuset A.G. Edwards sendte aksjen ned 60 prosent, og mange priser dermed inn konkurs. Ifølge Dagens Næringsliv er Ocean Rig klar over problemstillingen, og har på sett og vis overtatt ansvaret for ferdigstillelsen selv. Men kjøpsopsjonene på 5 dollar per aksje i Friede Goldman, som Ocean Rig fikk som del av avtalen, er ikke verd papiret de er skrevet på. Aksjen endte igår på 1,5 dollar.

Salgspresset vil nok fortsette på Oslo Børs også i dag, men utover dagen vil nok enkelte satse på en rekyl opp på Wall Street. Problemet er at om markedet går opp og ned 5 prosent annenhver dag, så er trenden likefullt ned (enkel prosentregning!).

Oljeprisen er noe opp etter lagertall i USA som viste overraskende stort fall i råoljelagrene. Det er likevel neppe nok til å hindre et fall fra start. Oil service-indeksen var dessuten ned 4,0 prosent i USA igår.